"Kan man tro på någon man inte ser?" av Alf Källström

”Jesus finns fast han inte syns. Det är sant, ja det är verkligen sant…” Så är texten i en sång som vi sjöng med barnen i kyrkan, jag tror det var på 80-talet. Den textraden kom jag att tänka på när jag läste den bibeltext som var aktuell i kyrkornas gudstjänster helg som gick.

I texten i Johannesevangeliet 15:26-16:7 talar Jesus med sina lärjungar om hur tiden skulle komma att bli för dem när han inte längre fanns tillsammans med dem i kroppslig gestalt.
Han skulle lämna dem men istället skulle han sända en annan Hjälpare som alltid skulle finnas med dem, för dem – och till och med ofattbart nog – i dem.

Guds plan och tanke skulle fullbordas. Tron skulle vara möjlig och tillgänglig som en gåva för alla människor. Lärjungarnas framtida uppgift skulle inte vara att endast förmedla en teoretisk ”bild” av Gud. Inte heller skulle de bara behöva minnas de intensiva, innehållsrika och livsförvandlande åren tillsammans med Jesus.

Genom Hjälparen som skulle komma skulle lärjungarna och alla som lyssnade till dem förstå att Jesus är på riktigt. Han har lämnat sin kroppsliga begränsning och kan på ett påtagligt sätt besvara alla människors längtan efter en tro och ett liv i personlig relation till Gud.
Treenigheten är ett begrepp som ofta betraktas som krångligt och obegripligt för vårt förnuft och visst kan det vara så om vi närmar oss kristen tro med förutsättningen att vi måste förstå för att kunna tro.

Men om vi istället närmar oss Gud med vår längtan efter liv blir det annorlunda. Då kan vi få göra upptäckten som barnsången ger uttryck för: Jesus finns ju på riktigt! Han har gett mig en tro som innebär en personlig relation med Gud.

Hjälparen som söndagens texter talade om är hemligheten. Det är Han som gör det både möjligt och till och med helt naturligt att tro på Jesus, fast vi inte kan se honom. Det är Hjälparen som gör tron till en helhet.
Gud är Fadern som vill ha gemenskap med oss. Gud är också Sonen som genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse öppnat vägen till denna gemenskap. Gud är även Hjälparen som fullbordar denna helhet och gör tron till något som vi får leva i och av.

Alf Källström
Alf Källström
Pastor i Missionskyrkan Gråbo

Foto: Dora Pete

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here