2387953393

Med anledning av artikeln i GPs webbtidning den 10 april om Parasollens restaurang i Gråbo, vill Lerums kommun göra ett förtydligande.

Med anledning av artikeln i GPs webbtidning Den 10 april med rubriken ”Hotas av nedläggning”, vill Lerums kommun göra ett förtydligande. Göteborgs Posten skrev:

Parasollen har varit ett stamhak för många i 25 år. Men den kommunala restaurangen bär sig inte längre och framtiden är oviss. Klart är att alla politiker i Lerum vill ha kvar restaurangen. Men hur inriktningen i framtiden ska se ut vet man inte. Tjänstemännen räknar med att få i uppgift att analysera hur framtiden ska se ut.

– Vi får fundera vad för slags verksamhet som ska vara där framöver. Kanske kan man utöka användningsområdet. Det kan bli en slags mötesplats eftersom den sociala dynamiken där är viktig, säger Björn Ek, sektorchef inom infrasupport i Lerums kommun.

Ett alternativ är att inte göra någonting. Det skulle innebära att kommunen fortsätter att pumpa in de 1,4 miljoner kronor verksamheten går back med årligen.

– Men alternativet vi föreslår är att vi gör en djupare analys om vilka sociala värden Restaurang Parasollen har, säger Björn Ek.

Etablissemanget öppnades 1986. Desiree Hagström gör 25-årsjubileum i köket i år. När GP kommer på besök är antalet lunchgäster fortfarande stort, trots att klockan passerat 14. Dagens lunch består av ärtsoppa och pannkakor eller Kinagryta med ris.

– Till en början var restaurangen privatägd, men det bar sig inte alls, säger Desiree Hagström.

Det har kommunen också kommit fram till, men att sälja är inte aktuellt. Desiree Hagström berättar att buden varit många fram och tillbaka. Hon och kollegorna är luttrade. Och oroliga.

– Det här är vårt andra hem. Vi trivs så oerhört bra här och har blivit som en familj. Stämningen är så mysig. Här träffas många äldre och de kan sitta i timmar och snacka, säger Desiree Hagström.

Hon och de andra berättar att Parasollen är en smältdegel för många äldre. Förutom mat brukar man spela på trav eller bara samtala.

– De kommer ut och sitter inte bara inne. Dessutom får de mat i sig, det är ju så tråkigt att äta själv, säger Inger Eriksson.

Snart byggs ett nytt äldreboende med kök alldeles intill, nya Lundbygården.

– Kanske blir vi flyttade dit, men det vill vi inte. Vi har ridit ut många stormar här och hoppas klara av en till, säger Desiree Hagström.

Läs artikel på Göteborgs Postens hemsida…

Kommunstyrelsen har bett att få en analys av om det kan vara möjligt att driva lunchrestaurangen Parasollen i Gråbo i annan (privat) regi. Detta har sin utgångspunkt i den kostnad verksamheten medför varje år.

Förvaltning tror inte att det är möjligt att hitta en annan aktör som vill ta över verksamheten. Däremot menar vi att istället för att lägga ner verksamheten (eller göra ingenting alls) bör kommunen arbeta för att utveckla Parasollen. I tjänsteskrivelsen (förslaget) till kommunstyrelsen står det:

Istället vill förvaltningen föreslå ett ökat tillvaratagande och uppgraderande av Parasollens sociala funktion i lokalsamhället Gråbo. Så länge Parasollen betraktas som endast en ”lunchrestaurang i kommunal regi” är det inte verksamhetsmässigt rationellt att ha den kvar. Men synliggör och utvecklar man dess bidrag till det sociala struktursystemet i centrala Gråbo kan en annan bild framträda.
Utgångspunkten skulle då vara att Parasollen är en verksamhet som uppfyller andra goda sociala hållbarhetsvärden än att endast servera mat, vara lunchrestaurang, och att dessa kan utvecklas.

Betraktat ur detta perspektiv bedöms det som spännande att analysera vilka bidrag till ett levande lokalsamhälle på teman som mötesplats, aktivitet och föreningsliv som Parasollen skulle kunna stå för. Visserligen även fortsatt med en enklare form av servering knuten till sig, men detta då inte som självändamål utan som del av ett helhetskoncept. På så vis skulle kommunen också fortsatt behöva bära en substantiell kostnad för driften av verksamheten men potentiellt få ut mer, fler och större värden ur denna löpande driftskostnad.

Kostnaden i sig torde också gå att få ner något genom att man samtidigt som man minskar fokus på serveringsdelen av Parasollen också knyter densamma till Nya Lundbygårdens tillagningskök – och på så vis uppnår stordriftsfördelar, eller åtminstone undviker dubbla kostnader. Konkret skulle Parasollen från första halvåret 2014 göras om till ett mottagningskök, där produktionsöverskott från nya tillagningsköket kan serveras.

Enligt vår uppfattning riskerar GP-artikeln, framförallt rubriken, att ge läsaren fel uppfattning om Parasollens framtid.

Björn Ek
Sektorchef, Sektor infrasupport
Lerums Kommun

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here