Att söka Gråbos bästa – den 29 november

0
2542

Välkommen att vara med och utveckla Gråbo som samhälle. Den 29 november bjuder Medskapandegruppen in till föredrag och workshop med fokus på att söka den bästa vägen framåt för Gråbo – utifrån de unika förutsättningar som finns på vår ort. Vi går under kvällen tillsammans med kunniga samtalsledare och med hjälp av metoden Culture Planning igenom hur vi gemensamt kan finna den bästa vägen framåt för vårt Gråbo. Vi kommer även följa upp vårens workshop med Gråbos Entréer.

PDF med Inbjudan till workshop

Den 29 november 16:00 – 20:30 i Centrumkyrkan GråboS lokaler. Anmälan till info@medskapandegruppen.se, senast den 25 nov

Föredrag

16:10 Hans Abrahamsson, Instutitionen för globala studier på Göteborgs universitet. ”Vår tids samhällsomdaning – komplexa samhällsfrågor” – om vikten av medskapande och om några av medskapandets hinder

16:30 Lia Ghilardi, Noema research and planning, London. ”Aktivera talanger och resurser för en hållbar lokal utveckling: Hur och varför” Introduktion till cultural planning metoden samt ett par exempel

17:00 Tinna Harling, processledare Tjörns kommun. ”Att utgå från platsens värden för att skapa samhällsutveckling” Exempel från Tjörns kommun på hur man kan använda cultural planning metoden

Mötet med Gråbo

17:30 Mikael Tilly, Kort sammanfattning arbetet medskapande gruppen

17:45 Oskar Ivarsson, ”Gråbos entréer” ett förslag till hur man kan skapa tydligare och vackrare entréer till orten

18:00-18:10 kort bensträckare, här kan fler komma som inte haft möjlighet att komma redan kl 16:00. Uppdelning i grupper om 8 personer.

Workshop

18:10- 18:30 Fika med matiga mackor och kaffe/thé i grupperna samt en presentation av de olika gruppmedlemmarna.

18:30-20:00 Workshop på temat ”hur kan vi arbeta vidare genom att utgå från de värden och de resurser som finns i Gråbo?” Vi kommer också arbeta med frågan hur vi kan ta förslaget om Gråbos entréer från idé till genomförande.

20:00- 20:30 Summering av tankar från de olika grupperna.


Cultural planning är en metod för samhällsutveckling, där man utgår från platsens själ för att skapa en utveckling ihop med boende och verksamma på platsen.

Fler och fler kommuner i alla storlekar vänder sig till Cultural planning som ett kraftfullt verktyg för att återuppbygga lokala ekonomier, tänka mer kreativt om sina tillgångar och göra platser mer beboelig, rättvis och attraktiva för alla samhällssektorer.

Metoden innebär först och främst att värdera vad som är väsentligt och utmärkande för en plats eller en grupp av människor på en plats. Lokala arv, subkulturer, livsstilar, fritidsvanor, traditioner, kulturinstitutioner, byggd miljö, historia, hantverk, industri, urban struktur, landskap är alla exempel på vad som utgör den unika strukturen på en plats.

Cultural planning metoden går sedan ut på att hitta kreativa och innovativa lösningar på lokala problem genom att bygga på vad som redan finns (dvs lokala tillgångar, enligt definitionen ovan). Så när en stad eller en ort står inför en utmaning, bör man fokusera först på tillgångar (positiva) om en plats i stället för sina underskott (dvs. vad som saknas ). Detta kan göras med framgång genom att skapa en process där man gemensamt undersöker vad staden eller orten är idag, och genom att lansera kartläggningar och gemensamma brainstorming övningar.

Detta sätt att tänka kan skapa verkliga förbättringar på en plats eftersom det är ett holistiskt och hållbart arbetssätt och för att det utgår från de människor som bor där. Det är också kreativt, eftersom det genererar olika perspektiv på en särskild utmaning och genom att föra ombord olika sektorer i det lokala samhället, kan metoden hjälpa till att forma den framtida identiteten hos en tätort på ett demokratiskt sätt.

DELA
Föregående artikelSkördefest på lördag

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here