evaanderssonNågot som har varit tydligt i Gråbo under den sista tiden är den stora aktivitet med olika träffpunkter som har uppstått av att engagerade människor fixar till det hela. Jag skulle vilja beskriva några upplevelser som jag haft med eldsjälar som ser till att det hela blir möjligt.

Jag fick en inbjudan till Öppet Hus på fritidsgården, där ville man visa upp sina fina lokaler och beskriva för oss som var där, hur lyckliga dom var för sin musikstudio och möjligheterna att få vara i en bra miljö.

Det som slog mig när jag besökte fritidsgården var att ungdomarna verkligen såg nöjda och glada ut, men framförallt vill jag lyfta fram deras ledare som alla lyste av engagemang och kreativitet. Daniel Pertovt, en av fritidsgårdsledare som jag mest har haft kontakt med är verkligen en kille som behövs, det är otroligt att se hur han med sitt engagemang får med sig och stöttar ungdomar att även gå med på kommundelsträffen för att ungdomarna ska få föra fram sina åsikter om ett bättre Gråbo. Sen stöttande ser på när ungdomarna underhåller på Nationaldagsfirandet. Tack för att ni finns alla engagerade fritidsledare!

eva-kommundelstraffPå tal om kommundelsträffen, som är en mötesplats för intresserade medborgare, att träffa politiker och tycka till i frågor som berör Gråbo med omnejd. En träff där många sluter upp och denna gång fick alla komma till tals genom att arbeta i grupper, för att sedan skriva upp olika aktiviteter man vill ha ute på den stora tomma rivningstomten i väntan på byggnation. Christer Santesson som är ordförande i medskapandegruppen fick nu uppdraget att samla ihop och tillsammans med sin grupp sammanställa förslagen. Nu gäller det att vi visar på att vi vill skapa något på egen hand. Tack till de eldsjälar i Medskapande gruppen som via sitt engagemang ser till att kordinera det hela, utan er insats är det inte möjligt.

eva-nationaldagNationaldagfirandet fick vi uppleva i strålande solsken och arbetet med att ta fram en slogan kom till sin slutpunkt vid en slutlig omröstning där det bestämdes att Gråbo en plats att växa på, var det bidrag som slutligen vann. Här underhölls vi av tal och sång och möjligheter att träffa andra Gråboiter och utbyta tankar. Tack till Gråbos tre kyrkor och scouter som organiserar och ser till att Nationaldagen blir den träffpunkt vi behöver.

Att vi under den senaste tiden också är uppdaterade via Gråbo.nu, och kan läsa om allt som händer i Gråbo är ju en fantastisk möjlighet. Där har vi tagit del av många mäniskors tankar och idéer, men också blivit uppdaterad att det finns ett missnöje i Gråbo. Där glaskrossning och sönderbrända bilar är ett tecken på missnöje.

Man kan skylla på olika saker att sådant här uppstår, men jag tror att den väg vi har slagit in på, när vi själva är med och formar samhället och skapar mötesplatser, gör att de som utför de dåliga handlingarna också kan få en möjlighet att ingå i delaktigheten och göra något kreativt som istället kommer alla till godo. Tack Mikael Tilly för ditt enorma engagemang med Gråbo.nu och som allt i allo för Gråbos bästa.

Jag skulle kunna hålla på länge och väl och skriva upp olika träffpunkter och arrangemang som skapas runt om oss i Gråbo med omnejd, men det jag vill med mina Tack är att lyfta några av de många mäniskor som gör så mycket för andra. Jag tror att en hel del av oss tar det för givet att det sker en massa saker i bygden, men utan alla eldsjälars engagemang blir det ingenting. Tack till er alla!

Eva Andersson
Egen företagare och ledamot i kommunstyrelsen

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here