På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: Frid åt er alla.

Mattias200pxPåskens sprängkraft
Detta är ord från Johannesevangeliet 20:19. Vi har kanske läst det här och hört det här så många gånger att det har mist sin oerhörda sprängkraft. Jesus från Nasaret är uppstånden och levande och skall aldrig mera dö!

Han är uppstånden och det har bland annat medfört det oerhört fantastiska att han inte längre är bunden vid det som utgör gränser för oss människor. Han har genom sin uppståndelse överskridit alla gränser och rör sig nu fritt i tid och rum. Reglade dörrar bekymrar honom inte. Inte ens döden kunde hålla honom ifrån dem han älskar.

I ett enda nu är det allt sedan uppståndelsen möjligt för Jesus att finnas hos alla dem som behöver honom. Till var och en som knäpper sina händer i bön, som samlas till gudstjänst och nattvard har Jesus möjlighet att komma. Och han gör det gärna.

Till var och en på hela vår jord som i sitt hjärta bär en längtan efter mening, efter förlåtelse, efter gudomlig närvaro, efter hopp och ljus kan Jesus uppenbara sig. Och han gör det gärna.

Vi talar ibland om Gud som allestädes närvarande och tänker oss kanske en hemlighetsfull kraft som genomsyrar allt. I Jesus har denna gudsnärvaro fått ett ansikte och en kropp, en personlighet och en röst. Och när han talar så inleder han med orden; Frid åt er alla!

Vi har just firat Påsk. Vi har firat Påsk till åminnelse av Jesu död och uppståndelse. Inte bara till minne av något som hände en gång för länge sedan utan som en påminnelse om att detta bär en sprängkraft inom sig, som vill spränga också de gränser som vi vant oss att leva med.

En kraft, som om den får fylla oss, hjälper oss att se bortom det vi trodde var det möjligas gräns. Inte som verklighetsflykt utan som en kraft som möjliggör tron att den här verkligheten faktiskt kan förvandlas i samma riktning som Jesus själv när han gick från död till levande. En kraft som möjliggör tron, att också jag kan förvandlas i den riktningen.

Jesus är uppstånden och skall aldrig mera dö. Och i sin kärlek till oss överskrider han alla gränser.

God fortsättning på Påsken!
Mattias Algotson
kyrkoherde

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here