Först spadtag i Gråbo 26 maj 2016

Gråbo visar vägen
Pilot Gråbo är en viktig del av arbetet att nå Vision 2025, alltså att Lerum ska vara Sveriges ledande miljökommun år 2025. Vi vill utveckla Gråbo till Sveriges första hållbara tätort. Lerums kommun har valt att i hög grad koncentrera sitt visionsarbete till Gråbo som sedan kan fungera som riktmärke och förebild för kommunens andra orter.
Vad innebär då hållbarhet? Vi pratar ofta om ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet.
Att skapa ett levande centrum med fler bostäder, som vi gör tillsammans med Tornstaden, och också Rydlers bygg, är ett led i att skapa en socialt hållbar tätort. En levande plats, som människor vill flytta till, bo kvar i, en plats där människor kan mötas och trivas. Att få fler invånare till Gråbo skapar också större förutsättningar för lokal handel. Vilket också är ett led i att skapa en mer hållbar framtid.

Nu är vi äntligen igång.
Arbetet började redan 2006 som ett traditionellt samhällsbyggnadsprojekt, där invånarna bjöds in till dialog om hur Gråbo kunde utvecklas.
Hur kan ett samhälle präglat av planlös bebyggelse, ett torg utan direkt estetiska värden, en grusgrop och kraftledning göras mer attraktivt?
Gråbo präglades just då också av oroligheter, skadegörelse och bristande skolmiljö. 2007 brann Hjällsnässkolan ner.
En viktig framgångsfaktor med samhällsutvecklingen i Gråbo, sedan workshopen med invånarna, är att stuprörstänkande fått ge vika för en övergripande helhetssyn. Socialchefen fick ta rodret i projektet och alla sektorer fick vara med och bidra till samhällsutvecklingen.
Därmed var ribban satt: ett hållbart samhälle är inte hållbart utan den sociala dimensionen. Där var skolan en nyckel och, inte minst på grund av branden, där vi behövde börja. 2012 stod tre nya skolor klara. Nu står vi klara att utbilda framtidens Gråbobor.
Just invånarnas medverkan är viktig. Våren 2012 beslutade kommunstyrelsen att starta en medskapandegrupp i Gråbo med Gråbobor och ett par representanter från kommunen. Sedan dess har vi haft dialog på olika sätt, arbetat med mindre och större frågor inom olika områden för att tillsammans få ett samhälle som de som bor här har varit delaktiga i att utveckla.
Resan kan ibland kännas lång och som att den inte alltid går med expressfart. 2014 blev det ett hack i skivan när två av de tilltänkta exploatörerna drog sig ur och jag kommer ihåg vår glädje när vi fick informationen om att Tornstaden var intresserade att ta över.
Men nu är vi äntligen här. Vi tar de första spadtagen i den största förvandlingen Gråbo upplevt i modern tid. Många nya bostäder, utrymme för handel och verksamheter. Och efter sommaren ett nytt torg. Det är härligt att vara Gråbobo, en dag som denna.

Dennis Jeryd (s)
Kommunstyrelsens ordförande

DELA
Föregående artikelBeslut om placering av bostäder till nyanlända och övriga bostadsmarknaden
Nästa artikelFira Nationaldagen vid Röselidsskolan den 6 juni 11:00
Jag heter Dennis Jeryd och är Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Lerums kommun. Jag är 48 år, utbildad civilingenjör i datateknik och uppväxt i Göteborg. Vi flyttade till Gråbo 1990 och bodde på Sniken fram till 2001 då vi byggde hus i Olstorp. Gift och har två barn som inte bor hemma längre. Innan jag blev politiker på heltid i oktober 2010 så var jag delägare i ett företag i databranschen.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here