Bostader (Foto: Lerums kommun)

Den 18 maj tog kommunstyrelsen beslut om vilka tomter förvaltningen ska arbeta vidare med, för tidsbegränsade och permanenta bostäder till nyanlända och till övriga bostadsmarknaden.

Beslutet innebär att förvaltningen fortsätter arbetet genom att söka tidsbegränsade bygglov för villavagnar och moduler på följande fastigheter, med tillhörande begränsningar:

Lerum

 • Hallsås 1:47 (Norra Hallsås): tillfälligt bygglov kan sökas för högst tio bostäder. Förvaltningen ska pröva områden mellan förskolan och punkthuset eller vid vändplatsen för bussarna.
 • Torp 1:18 (Aspevallen): Ingen byggnation. Förvaltningen får istället i uppdrag att titta på annan placering i till exempel Nyebroparken (högst 20) och parkeringen vid Aspenäskyrkan (högst tio).
 • Torp 2:80 (vid Vattenpalatset): tillfälligt bygglov kan sökas för högst tio bostäder. Bostäder ska inte byggas närmare än 65 meter från Vattenpalatset.

Stenkullen

 • Hede 2:3 (i närheten av brandstationen): tillfälligt bygglov kan sökas för högst 20 bostäder.
 • Hede 2:3 (mittemot Förbohallen): tillfälligt bygglov kan sökas för högst 20 bostäder.

Floda

 • Floda 3:742 (nedanför Högsboholmsvägen): tillfälligt bygglov kan sökas för högst 20 bostäder.

Gråbo

 • Olstorp 6:2 (norr om Olstorpsvägen): tillfälligt bygglov kan sökas för högst 20 bostäder, på norra sidan.
 • Hjällsnäs 36:1 (väster om vårdcentralen): tillfälligt bygglov kan sökas för högst 20 bostäder. Boulebanorna ska särskilt fredas.

Sjövik

 • Östad 15:52 (vid Hovgårdsvägen): tillfälligt bygglov kan sökas för högst 15 bostäder, om kommunen måste inleda detaljplanearbete.

Tollered

 • Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att hitta områden för tillfälliga bostäder även i Tollered, dock högst 20 bostäder.

Permanenta bostäder – hyresrätter

Kommunstyrelsen beslutade att minst hälften av de permanenta bostäderna ska göras tillgängliga för den ordinarie bostadsmarknaden. Förvaltningen fick i uppdrag att omgående och tillsammans med exploatörer skapa permanent byggnation av hyresrätter på följande fastigheter:

Lerum

 • Hallsås 16:1, högst 24 bostäder.
 • Bråta 1:36 högst fem bostäder.
 • Bråta 2:104, högst fem bostäder. Förvaltningen ska i så fall också tillgängliggöra skogsområdet.
 • Bråda 2:32, högst fem bostäder.
 • Rydsberg 8:2, högst 50 bostäder.
 • Undantaget är fastigheten Torp 2:81 (Skafsås). På denna fastighet ska inga bostäder byggas.

Stenkullen

 • Hunstugan 1:115, högst 15 bostäder

Floda

 • Drängsered 1:38, högst 20 bostäder
 • Drängsered 1:118 och 1:119, högst fem bostäder
 • Floda 3:31, högst åtta bostäder

Gråbo

 • Skepplaskog 2:10, högst åtta bostäder
 • Lekstorp 2:103 och 2:104, högst åtta bostäder
 • Lekstorp 14:2, högst 24 bostäder

Tollered

 • Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att hitta områden för permanenta bostäder även i Tollered, dock högst 20 bostäder.

Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen för slutgiltiga beslut.

Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda möjligheten att lokalisera bostäder för nyanlända hos privata fastighetsägare, och att löpande informera och visualisera hur processen fortlöper i olika informationskanaler.

Bygglov hanteras i miljö- och byggnadsnämnden

Nu kommer förvaltningen att utreda utvalda tomter djupare, exempelvis buller, geoteknik, naturvärden och andra parametrar. Om förutsättningar att bygga fortfarande finns söker kommunen bygglov för aktuell fastighet.

Bygglov beslutas i miljö- och byggnadsnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos miljö- och byggnadsnämnden rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten. Vilka ärenden som kommer att behandlas på respektive möte finns i föredragningslistan som du hittar som en pdf på miljö- och byggnadsnämndens sida. Länk till den sidan hittar du nedan under Mer information. På den sidan finns också datum för miljö- och byggnadsnämndens möten.

Källa: Lerum.se

Protokoll: kommunstyrelsen 18 maj

Foto: Lerums Kommun

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here