Vad säger partierna i Lerum om… boende och företagande? (Foto: Johan Holst)

För att hjälpa oss i valet till kommunfullmäktige i Lerums kommun så har vi ställt några frågor till partierna, om utmaningarna inför framtiden, om var skiljelinjerna går, om skulder och skatter, om boende och företagande och om vad man skall tänka på inför sitt val. Här kommer vi till fråga fyra av fem.

Hur blir Lerums kommun en attraktivare plats att bo och driva företag på?

Moderaterna: Vi behöver bygga fler bostäder för både äldre och unga. Idag tvingas många flytta härifrån när det skall sälja villan eller skall flytta hemifrån. Fler lägenheter nära kollektivtrafiken är viktigt för oss.
Vi vet att infrastruktursatsningar är viktigt. En avfart från E20 i Lerums centrum gynnar handeln. En bro över Säveån ger ökad tillgänglighet för kollektivtrafiken. Upprustningar av Gråbo och Floda torg är livsavgörande för handeln. Vi måste planlägga fler verksamhetsområden nära E20 för att företagen skall kunna flytta hit. En nedgrävning av elledningarna i Gråbo skulle skapa stora utvecklings möjligheter.

Socialdemokraterna: Lerums kommun är en attraktiv plats att bo på men det finns för få bostäder. Vi lovar att bygga 300 nya hyresrätter, med rimliga hyror, under den kommande mandatperioden och vi måste sätta press på Förbo att ta sin del. Det är också viktigt att samhällservicen är god och en viktig sak när man väljer bostadsort är att det finns bra förskolor, skolor, fritids och kulturaktiviteter och därför vill vi satsa på det.
När det gäller företagandet så har vi många förslag: Vi ska utreda införandet av en näringslivschef i kommunen. Vi ska starta ett småföretagarhus, där enmansföretag och andra småföretag har möjligheten att bland annat hyra ett kontorsrum. Det finns många ensamföretagare i kommunen och eftersom jag själv har varit ensamföretagare så vet jag hur viktigt den sociala biten är. Det är jättetråkigt att fika själv och därför behövs mötesplatser där företagarna kan mötas.
Kommunen ska, i samarbete med de olika företagarorganisationerna, kartlägga de företag som står inför en generationsväxling. Detta behov ska analyseras hur företagen kan få hjälp med matchning av personer som kan driva företagen vidare. Idag läggs företag ner för att ägarnas barn inte vill fortsätta driva företaget så kan vi inte ha det.

Kristdemokraterna: Vi tror att Lerum blir mer attraktivt att bo och driva företag i om vi satsar på bra skolor och bättre centrala miljöer liksom bra och tillgängliga rekreationsområden. Det är viktigt att förenkla upphandlingar så att även mindre företag kan lägga anbud. Vi vill värna närproducerade produkter och näringsidkare. Vi har redan idag kommunalt stöd för nya företagare men detta vill vi förlänga upp till 5 år. Ett starkt näringsliv är en garant för nya arbetstillfällen. Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer är och kommer alltid att vara grunden för Sveriges välfärd. Kristdemokraterna vill förbättra företagsklimatet bland annat genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat reglerkrångel och sänkta avgifter för företagen.

Vänsterpartiet: Genom att man bygger mer hyresrätter så att alla gamla som unga kan bo kvar i kommunen.

Centerpartiet: Bra infrastruktur och bra skolor är förutsättningar för att både medborgare och företag ska vilja etablera sig i vår kommun.
Ett bra företagsklimat krävs, med förbättrade attityder till företag och företagande både bland tjänstemän och politiker.

Miljöpartiet: Lerum är attraktivt att bo i. För större företag handlar det om mark och kommunikationer

Folkpartiet: Genom bättre kollektivtrafik till kommunens alla delar och genom stöd till föreningslivet. Alltifrån idrottsföreningar till företagarföreningar.

Sverige Demokraterna: Genom att skola omsorg fungerar bra och samhällsbyggnad fungerar bra och har ett gott rykte. Företagarträffar, samverkan mellan näringslivet och upplåtande av industrimark.

Foto: Johan Holst

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here