Politikerutfrågning i Gråbo (Foto: Johan Holst)

För att hjälpa oss som medborgare att bestämma vilket parti vi skall rösta på i valet till kommunfullmäktige på söndag så har vi ställt några frågor till partierna, om utmaningarna inför framtiden, om var skiljelinjerna går, om skulder och skatter, om att bo och driva företag och om vad man skall tänka på inför sitt val. Här är deras svar på den första av fem.

Vad är den största utmaningen i Lerums kommun inför kommande mandatperiod, och varför skall man rösta på just ert parti för att lösa detta?

Moderaterna: Vår viktigaste fråga är att Lerums kommun skall bli Sveriges skolkommun 2016. Det kommer att krävas mycket av oss. Vi har riktigt goda studieresultat men vi kan ännu bättre. Vi vill ha mindre klasser och högre löner för lärare för att attrahera de duktigaste lärarna. Vi skall minska administrationens för lärarna så att de kan vara lärare.

Socialdemokraterna: För oss är det förskolan och skolan som är viktigast. I lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun” så hamnar vi på 145 plats. Det finns alltså 144 kommuner i Sverige som hamnar före oss i rankinglista. Vi ligger i botten när det gäller resurser till skolan, lärartäthet och friska lärare. Dessa tre punkter beror till stor del på att skolan i Lerum har för lite pengar. Det ser lika illa ut när man tittar på hur vi klarar oss kunskapsmässigt jämfört med var vi borde vara med vår högutbildade befolkning: Årskurs 9 – plats 230 och Gymnasiet – plats 152.
De borgerliga partierna har haft 45 år på sig att åtgärda detta men inte lyckats. Vi Socialdemokrater lovar att lyfta skolan och har avsatt pengar i vår budget för att det ska bli verklighet.
Förskolegrupperna är allt för stora. I Gråbo är det Fågelkärr som har rekordet med 19 barn/avdelning. Vi lovar max 15 barn i förskolegrupperna och ännu färre i de lägsta åldrarna.
Fler bostäder är också viktigt och därför lovar vi att bygga minst 300 nya hyreslägenheter, med rimliga hyror, under mandatperioden. Vi har motionerat om att vi ska sätta upp ett mål för andelen nybyggda hyresrätter i kommunen men samtliga borgerliga partier röstade nej till det.

Kristdemokraterna: Den största utmaningen inför kommande mandatperiod är att få byggt fler bostäder, vilket är en förutsättning för att få fler invånare till vår kommun. Fler människor som flyttar hit betyder mer skatteintäkter som i sin tur betyder att vi kan driva våra kärnverksamheter bättre men också få till de där små guldkornen som förgyller allas vår vardag. Vårt parti vill i arbetet för att detta skall bli möjligt bli mer tydliga mot sektor Samhällsbyggnad och tillsammans med dem och de andra partierna få till ett arbetssätt som mer går hand i hand, dvs att kommunen blir smidigare i samhällsplanering och utvecklingen av kommunen. Det kan inte få ta så lång tid som det gör från tanke till att det faktiskt står en byggnad där. Vi måste bli bättre på att ta till vara andras kunskap och det kan handla om andra kommuner, företagare, högskolor, universitet och gärna externa investerare.

Vänsterpartiet: Att få mindre barngrupper i förskolan. Fler lärare i skolan. Läxhjälp ska finnas i skolan. Städningen av kommunens skolor åter kommunaliserade. Mer personal i vård- och äldreomsorg så att det blir valfrihet på riktigt. LOV ska avskaffas. Utmaningsrätten avskaffas. Fria resor på kollektivtrafik för pensionärer på vardagar utanför rusningstid. Kommunalt drivna träffpunkter för äldre i kommunen.

Centerpartiet: Att kommunen måste ha mer skatteintäkter så vi klarar att ha en bra skola och omsorg. Det kräver högre befolkningstillväxt, då krävs det att vi bygger fler bostäder. Här behövs politisk styrning och tydlighet med vilken typ av bostäder vi vill se i olika delar av kommunen, och att vi då även prioriterar hyresrätter för alla åldrar. Centerpartiet anser att det behövs bättre framförhållning och bättre förutsättningar som underlättar för företag som vill bygga bostäder. Lokala mindre företag såväl som större företag samt investerare ska välkomnas att delta i kommunens bostadsbyggande.

Miljöpartiet: Förskolan och skolan måste förbättras

Folkpartiet: Den stora utmaningen är bostadsbyggandet. Bostadsbristen är akut och inte minst i Gråbo centrum ser det anskrämligt ut. Folkpartiet kan få fart på byggandet. Inte minst genom att prata mer med exploatörer och kommuninvånare. Vi politiker behöver lämna våra mötesrum och faktiskt lyssna mer på andra, inte bara varandra. Folkpartiet är ett mittenparti, som lyssnar på andra och som därför kan leda det arbetet.

Sverige Demokraterna: Fokus på kärnverksamheten. Att få igång småskalig men levande samhällsbyggnad. Mindre barngrupper, högre vuxennärvaro och hjälp till läxhjälp. Rätt till heltid för anställda inom vården, fler trygghetsboenden och ett mat lyft för de äldre.

Foto: Johan Holst

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here