Vad säger partierna i Lerum om… skulder och skatter? (Foto: Johan Holst)

För att hjälpa oss som medborgare att bestämma vilket parti vi skall rösta på i valet till kommunfullmäktige på söndag så har vi ställt några frågor till partierna, om utmaningarna inför framtiden, om var skiljelinjerna går, om skulder och skatter, om att bo och driva företag och om vad man skall tänka på inför sitt val. Här kommer vi till fråga tre av fem.

Hur ser ert parti på kommunens skuldsättning och skatteintäkter?

Moderaterna: Vi vet att höjer man skatten för att lösa dagens problem kommer man om två år att få höja den igen. I Norra Älvsborg har vi kommuner som har ett par kronor högre skatt men ändå sitter med samma rationalisering behov framför sig. Lösningen är inte att höja kommunalskatten som är den skatt som drabbar låginkomsttagarna hårdast.
Man skall vara försiktig med lån och bara till långsiktiga investeringar. Men det kan aldrig vara fel att låna för att bygga nya skolor som vi skall ha i 50 år. Den typen av investeringar skall betalas av de som använder dem under 50 år. Inte bara de som bor i kommunen 2014.

Socialdemokraterna: Vi har fortfarande låga lån räknat per invånare jämfört med övriga kommuner i Göteborgsområdet men problemet är att vi har haft alldeles för låga överskott de senaste åren vilket gjort att vi fått betala investeringar med lån istället för med egna pengar. Vi vill ge ökade resurser till bl.a. förskola och skola samt bygga en ny idrottshall i Gråbo och det har vi råd med. Vad blir kostnaderna om våra barn inte får en trygg uppväxt och inte får den utbildning de har rätt till? Vad blir kostnaderna om våra ungdomar inte har en meningsfull fritidssysselsättning? Hur ska vi kunna utvecklas som kommun om det inte finns bostäder?
Därför är vi inte rädda för en skattehöjning om det behövs för en bra verksamhet. En Socialdemokratisk regering lovar att kraftigt öka statsbidragen till bl.a. förskola och skola och då kanske det inte behövs någon skattehöjning.

Kristdemokraterna: Skulderna har under senare år ökat oroväckande mycket och här är det viktigt att vi blir mer försiktiga. Vi pratar ofta om en god ekonomisk hushållning och här är det viktigt att vi tar ansvar för just det. Vi behöver dock bygga fler äldreboenden och förskolor i vår kommun vilket gör att vi även i framtiden kommer att behöva göra investeringar. Men med ökade skatteintäkter kan vi förhoppningsvis klara detta utan att behöva låna så mycket.
När det gäller hur vi Kristdemokrater ser på skatteintäkter, vill vi att våra kärnverksamheter prioriteras.

Vänsterpartiet: Hade man inte sänkt skatten hade man inte behövt låna så mycket pengar.

Centerpartiet: Centerpartiet vill ha ordning och reda i kommunens finansiering. Kommunen har dock i dagsläget ett behov av nya investeringar i både förskolor, skolor och äldreboenden. Men det som måste till är en högre grad av egenfinansiering vid investeringar. Skulderna måste öka i långsammare takt än det gjort under senare år. Skatteintäkter ska användas på ett optimalt och ansvarsfullt sätt. Våra kärnverksamheter måste prioriteras.

Miljöpartiet: Kommunen bör sträva efter låg skuld. Mp föreslår en skattehöjning på 25 öre

Folkpartiet: Folkpartiet tycker att skuldsättningen är för hög, vi ska inte låna som vi gör idag. Vi ser att det går att effektivisera inom framför allt fastighetsförvaltning och upphandling och därmed spara pengar som kan användas till kärnverksamheterna. I dagsläget anser vi därför att skatteintäkterna räcker. Men, vi är inte emot skattehöjningar av principiella skäl. Skulle vi i framtiden behöva höja skatten för att behålla kvaliteten i skola och äldreomsorg, så gör vi det.

Sverige Demokraterna: De höga långfristiga skulderna är ett stort problem vi måste få bukt med, annars skjuts det bara över på kommande generationer. Vi har en pragmatisk syn på skatten. Vi föreslår inga höjningar idag, men är inte främmande för det för att uppnå våra mål.

Foto: Johan Holst

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here