Vad säger partierna i Lerum om… (Foto: Johan Holst)

För att hjälpa oss som medborgare att bestämma vilket parti vi skall rösta på i valet till kommunfullmäktige på söndag så har vi ställt några frågor till partierna, om utmaningarna inför framtiden, om var skiljelinjerna går, om skulder och skatter, om att bo och driva företag och om vad man skall tänka på inför sitt val. Här kommer vi till fråga två av fem.

Vart går skiljelinjerna i kommunpolitiken i Lerums kommun?

Moderaterna: Tron på människan. De rödgrön tycker att politikerna skall välja åt invånarna medan vi i alliansen tror på människans rätt och förmåga att få välja själv vad som är bra för en. Bara för att man blir pensionär skall man inte förlora rätten att välja och bestämma över sitt liv.

Socialdemokraterna: De borgerliga partierna lovar saker som de inte lyckats uppfylla på 45 år och anledningen är att de lovar en sak men sedan inte avsätter pengar till det. Istället blir det fortsatta besparingar på skolan och äldreomsorgen och inga nya bostäder för att ta några exempel.
Vi vill också sätta stopp för den politiska lekstugan. LOV i hemtjänsten, där ägarna plockar ut mångmiljonbelopp och sedan låter de bli att komma hem till de gamla för att det inte finns pengar till det. Städupphandlingen, som gett oss smutsigare skolor och otryggare skolor. Löneupphandlingen, som blivit många miljoner kronor dyrare och inneburit att personal inte fått sin lön. Detta är bara några exempel på politisk lekstuga som vi vill sätta stopp för.

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna är det parti i Lerum som står för hjärtats röst utan att för den skull vara otydliga eller inte förstå allvaret när det gäller hårda frågor som infrastruktur, företagsamhet eller nybyggnationer av boende för våra kommuninvånare. Kristdemokraternas ideologi kan enkelt beskrivas med några få ord, nämligen den gyllene regeln som lyder att allt det som du vill att andra människor skall göra mot dig, ska du också göra mot dem. Sen vet vi självklart att ingen är fullkomlig, alla kan göra fel och alla förtjänar då också en andra chans. Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar. Vi anser att familjen själva måste få välja det liv som passar dem bäst. Vi har olika behov och vi tror inte på standardmodeller, utan snarare på valfrihet och mångfald. Detta innebär i detta sammanhang bla att vi vill öka vårdnadsbidraget eller barnomsorgspeng. Vi vill också låta höja maxtaxan med 100:- för att kunna minska våra barngrupper. Maxtaxan har inte förändrats sedan den infördes 2002 men tyvärr är vi det enda parti idag som vill detta. Vi säger max 12 barn/grupp. Vidare vill vi införa familjecentraler i alla kommundelar samt utveckla de två som redan idag finns, nämligen i Gråbo och Floda. Detta är för att stötta våra barnfamiljer. Man ser idag ett större behov av föräldrastöd än man tidigare gjort och Kristdemokraterna vill verkligen ge rätt förutsättningar för att alla barn och familjer skall fungera och må bra. Våra äldre är också något som vi håller fram och värnar. Kristdemokraterna vill ge äldre rätt att själva välja äldreomsorg, färdtjänst och hemlevererad mat. Nu blev det mycket fina ord men vi vill arbeta för att alla i vår kommun skall kunna leva ett bra liv –hela livet.

Vänsterpartiet: Alliansen vill lägga ut så mycket verksamhet som möjligt på entrepenad.

Centerpartiet: Ideologiskt
Vi i Centerpartiet är övertygade att människor vill och kan bestämma mer själva. Valfrihet är ett ledord i vår politik. För oss är det också viktigt att beslut fattas så nära medborgaren som möjligt. Närodlad politik
Sakfrågor
Det som är aktuellt och som skiljer mest i dagsläget är utvecklingen av Lerums Centrum där bland annat Centerpartiet anser att ett 15 våningshus vid kanten av Säveån är ett helt felaktigt beslut.
Centerpartiet vill också ha kvar biblioteket på gymnasieområdet, så beslutet att flytta biblioteket till resescentrum anser vi är felaktigt. Vi vill istället satsa på ett kulturhus vid Dergårdentrén som även inkluderar kulturskolan samt estetprogrammet. Detta möjliggör att Gymnasieområdet blir ett Campus Dergården, där kultur och utbildning möts. Centerpartiet vill ha kommersiell handel och parkering i det nya resecentrum.

Miljöpartiet: Bluff och ärlighet. Ripas gäng säger att de vill ha mindre klasser men-trots att de har makten – ökar de klassernas storlek

Folkpartiet: Ideologiskt
En skiljelinje är hur stort medborgarinflytandet ska vara. De 2 stora partierna, ett på varje sida blockgränsen, vill helst bestämma allt själva. Mittenpartierna vill se ett större medborgarinflytande. En annan fråga som skiljer är synen på privata företag i välfärden. Vänstersidan är emot den typen av företag, det är inte vi. Folkpartiet tycker det är bra att det finns privata företag inom t ex hemtjänsten, för konkurrens är bra, det utvecklar alla. Det finns naturligtvis privat äldreomsorg inte är bra, men det finns lika mycket kommunal äldreomsorg som inte är bra.

Sverige Demokraterna: Det handlar om fokus. Vi prioriterar kärnverksamheten på riktigt och ställer inte upp på kostsamma symbolprojekt som logotypbyten, miljöpussel,eller en svällande administration med bl,a delat ledarskap.

Foto: Johan Holst

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here