AlfK200x200pxVi har firat påsk. Detta år fick Bibeln en särskild plats i mångas påskfirande. Sveriges Television visade under fem helgkvällar filmen som ger en bra sammanfattning av hela Bibelns innehåll.

Allt kommer naturligtvis inte med men jag tycker att filmen ger en mycket bra överblick över innehållet i den bok som på ett unikt sätt speglar livet i alla dess olika aspekter.

Som alla förstår har Bibeln alltid haft en speciell betydelse i mitt liv. Det är faktiskt närmare fyrtio år som jag arbetat i den kristna församlingens tjänst och både i mitt dagliga liv och i mitt arbete så är Bibelns texter viktiga.

Därför var det betydelsefullt för mig att få ta del av denna filmatisering av innehållet i den bok som faktiskt är världens mest spridda bok.

Filmen har mötts av ganska blandade reaktioner. Många har uttryckt stor tacksamhet för att den, som man uppfattar det, ger en rättvisande och korrekt bild av Bibelns texter.
Den innehåller många starka scener med mycket våld, lidande och död och därför har en gammal fråga aktualiserats: Hur kan en bok som handlar om Guds kärlek innehålla allt detta?

Något om handlingen i den sammanlagt nästan åtta timmar långa filmen:
Den börjar i Noas ark där Noa återberättar hur skapelsen kom till såsom det skildras i de första kapitlen i Första Mosebok. Sen följer skildringen av Israels historia från Abraham, via Mose till hur Israel blir ett kungarike under Davids ledning. Man får följa en del av profeternas verksamhet under flera nationella kriser som Israels folk genomgår för att sedan så småningom se hur längtan efter Messias växer sig allt starkare tills Johannes döparen vid Jordan pekar ut Jesus från Nasaret.

Hans framträdande är den väntade uppfyllelsen av Guds löften om en person som i sitt liv skulle uppfylla profeternas ord om befrielse, upprättelse och räddning.

Jesus300pxSå får vi följa Jesus liv och verksamhet. Han blir hyllad och älskad av folket men också ifrågasatt på grund av avundsjuka och rädsla hos de religiösa makthavarna i Israel.

Korsfästelsen, döden och uppståndelsen skildras. Så även fortsättningen med himmelsfärden, pingsten och den första församlingens tid med Petrus och Paulus. Så slutar filmen med hur lärjungen Johannes som fånge på ön Patmos får det möte med Jesus som blir utgångspunkten för Bibelns sista bok.

Ja, Bibelns texter har alltid berört. Ofta har innehållet betraktats som svårbegripligt, omodernt och irrelevant för vårt liv. Men för miljoner människor världen över har denna bok i alla tider betytt mer än något annat. Den har fungerat som vägvisare i livets alla valsituationer. Den har varit kraftkällan i livets kristider t.ex. när sjukdom, lidande och död drabbar. Dess innehåll har inneburit ny livsinriktning, hopp och framtidstro för oerhört många människor. Budskapet om en Gud som vill det goda i en ond värld har förändrat hela samhällen och nationer.

”Ända sedan Kain dödade Abel har människan gjort så mycket ont. Gud har sett alltför mycket ont i människans hjärta. Fel val, fel beslut – därför har allt detta hänt. Vår skapare fattade beslutet att rena hela skapelsen”

Dessa ord lägger filmskaparen i Noas mun alldeles i filmens inledning.
Jag tror att det är mot den bakgrunden vi måste se de texter i Bibeln som innehåller våld, lidande och död. Det är så vår värld ser ut. Det vi upprörs över i filmen händer varje dag på olika platser i vår värld. Oftast orkar vi inte ta in alla rapporter om meningslöst och oskyldigt lidande. Gud tvingas också åse allt detta som människan i sin vilsenhet och hårdhet är orsak till. Därför har Gud fattat ett beslut. Siktet är inställt på en ny jord, en ny tillvaro där rättfärdighet och kärlek ska råda.

När filmen skildrar hur Jesus kallar lärjungen Petrus uttalar han sin målsättning: ”Vi ska förändra världen” Ja, det är det som Guds beslut går ut på.

Jesus kom för att förändra världen. Han gör det på ett alldeles unikt sätt. Han börjar med människans inre. Hans död och uppståndelse är nyckeln. Någon har sagt: Politiska och andliga ledare genom tiderna har försökt att förändra världen genom det de har uträttat under sitt liv. Jesus har förändrat världshistorien främst genom sin död och uppståndelse.

Jag är tacksam för att jag den gångna påskhelgen åter fick en påminnelse om vilken betydelse Bibeln har haft och har i mitt liv.

Jag skulle vilja kalla den för en livets spegel. Den skildrar livet sådant det blev och faktiskt fortfarande är på gott och ont. Den pekar ut en väg till förändring för mänskligheten. Den vägen är personen Jesus Kristus.

Den är mer än religiös urkund. Handboken för livet eller kanske något slarvigt uttryckt ”instruktionsboken från din tillverkare” tycker jag bättre beskriver Bibelns betydelse i mitt liv.

Alf Källström

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here