Jesu tomma grav

En ny webbsida lanseras i dagarna med avsikten att ge den intresserade kunskap om Jesus. Ansvarig utgivare är Carl-Erik Sahlberg, mest känd som kyrkoherde i S:ta Clara kyrka i Stockholm. Medverkande på sidan med texter, sånger och berättande är rikskändisar som Göran Skytte och Jenny Berggren, men sidan har också en särskild koppling till Gråbo genom lokala förmågor som diakon Frida Vikström, pastor Alf Källström, sångare Isak Rizell och fysiker Allan Emrén.

Världen idag skriver i sin påskbilaga: Att öppna sidan är att kliva rakt in i Jerusalems tempel på Jesu tid. Därinne kan man besöka sju vackra rum som vart och ett ger svar på olika frågor om Jesus, till exempel ”Vem är han?” och ”Hur verkar Jesus idag?” Här får man evangeliet förklarat i fräscha spelfilmsklipp. Skapelsen, Bibelns förutsägelser om Jesus och hans liv på jorden gestaltas färgrikt och intressant.

Den som söker skall finna, sa Jesus. Vår önskan från församlingsledningarna i Gråbo är att sidan skall användas som ett nytt ställe att söka på för den som ännu inte har funnit och för den som funnit men som vill lära sig mer om Jesus. www.jesusfördig.nu – ett påskägg du inte vill missa.

Och på tal om ägg: Inifrån sett en tillvaro i mörker och ovetskap om vad som finns utanför ända till den stund då man vågar knacka hål på skalet. Utifrån sett ett slutet rum som rymmer ett liv eller en överraskning man inte kan komma åt färrän man öppnar det. Det finns ett tydligt före och efter det att skalet har spruckit. Det finns ett tydligt före och efter det att ägget har tjänat ut sin roll som bevarare av hemligheterna.

På samma sätt finns det ett tydligt före och efter Jesu uppståndelse från det döda. Långfredagen ligger före och Påskdagen ligger efter och mellan dem ligger inte bara två dygn. Mellan dem ligger allt det som ryms i ett äggs före och efter det att skalet är spräckt och livet släppts fritt. En mer genomgripande händelse för den här världen har aldrig skådats sen skapelsens morgon.

En mer genomgripande händelse för varje människas liv har aldrig skådats sen den dag vi föddes. Ja, i själva verket handlar det om ännu en födelse. En pånyttfödelse för var och en i Jesu efterföljd. Ut ur mörkret in i hans underbara ljus. Från ett liv i ovisshet till ett liv fullt av överraskningar. Ett påskägg du inte vill missa!

Mattias Algotsson
En god och glad och välsignad påsk tillönskas!
Mattias Algotson
kyrkoherde

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here