Pia Eriksson - Dela med sig eller snåla
Foto: Ariel da Silva Parreira, XSC

När jag hörde talas om protesterna mot att hjälpa ensamkommande flyktingbarn, kom jag osökt att tänka på en sång jag har sjungit med flera klasser genom åren:

Äppelvisan

himla bra_webOm du har ett äpple
vill du dela det med mig
i en äppelmelodi,
eller vill du ha det goda äpplet för dig själv
å inte få någon melodi
Dela med sig,
eller snåla
en vanlig fråga får man tåla
Om du har ett äpple vill du dela det med mig
eller tar du hela själv – va?

Av Tomas Forssell, finns på skivan Himla bra!

I FN:s barnkonvention står det att läsa:

  • Artikel 22: Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.
  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras
  • Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 4 :Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt.

Vi har det bra i Sverige. Våra barn har tak över huvudet, mat för dagen och de har vuxna omkring sig, som bryr sig om dem.

Självklart skall vi som har, dela med oss till dem, som inte har!

Det finns som förslag på att FN:s barnkonvention ska ingå i svensk lag. Om det är någon som vill läsa mer om FN:s barnkonvention, gå in på Unicef:s hemsida.

Pia Eriksson
Lärare Lekstorpsskolan

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here