Kreatörer formar Framtidsparken

Under onsdagskvällen möttes representanter för Medskapandegruppen och kreatörer som vid vårens kommundelsträff kom med förslag på projekt att genomföra på den plats som nu fått namnet Framtidsparken i Gråbo – marken där gamla Hjällsnässkolan låg.

Det var det tredje mötet som denna gruppering möttes och de olika arbetsgrupperna presenterade sina planer och kostnadsförslag för gruppen. (Läs om förra mötet här…) Det blev ingående och engagerade samtal om allt ifrån ansvarsfrågor till konstruktion och ekonomiska ramar.

Projekten kring Framtidsparken syftar dels till att gemensam ta i anspråk denna centrala plats i väntan på byggnation men också för att bygga vidare på det spännande medskapande-experimentet mellan föreningsliv, kyrkor, företagare och Lerums kommun.

Finansiering av de olika projekten sker genom samverkan där lokala aktörer bidrar till självkostnadspris och sponsring, att vi Gråbobor hjälper till med att genomföra arbete och ta ansvar för Framtidsparken samt att Lerums kommun avsätter pengar ifrån visionsarbete för att betala omkostnader.

Konkret så är målet att som en första etapp, till Skördefesten den 7 september i år, uppföra en odlingslabyrint, två konstväggar och genomföra den första bakluckeloppisen.

Odlingslabyrinten kommer vara cirka 16m i diameter, med en yttre cirkel av jordsäckar där vi som Gråbobor skall få vara med att plantera sådana växter som visar på den svenska floran. Inom denna cirkel kommer en stenlabyrint att byggas med cirka 700 stycken storgatstenar á 10kg styck. I ingången till denna labyrint skall Gråbos slogan sättas upp – en plats att växa på.

Konstväggarna beräknas bli sex meter långa och ett par meter höga och skall kunna användas av alla åldrar för att uttrycka sin kreativitet. Gruppen som arbetar med väggarna har nu besökt Stenkullen där en liknande vägg finns uppsatt och som skall fungera som förebild i konstruktion, det som är slående där är också hur väl denna har fungerat under de år den har funnits på plats. Förslaget är att Fritidsgården i Gråbo skall ha ett speciellt ansvar för att se till konstväggarna och bestämma exempelvis när det är dags att vitmåla dem för att ge nya konstverk utrymme.

Bakluckeloppis har förberetts genom kontakter med sådana som är intresserade av att vara med vid första tillfället, avgränsning av marken där bilar kan ställa upp sig och att lösa toalettfrågan för de som skall stå där och sälja under loppiset. Annonsering skall också ske gemensamt med Skördefest och Bo & Energimässan i Livsrumsbilagan i tidningar som når 80.000 människor i vårt närområde.

Vi ser att dessa tre första projekt skall inspirera till fler projekt och mer engagemang bland oss Gråbobor, att framtidsparken skall få föda kreativitet och skapa möten över generationerna. Vi ser fram emot konstdagar där äldre och yngre kan lära av varandra, en provkarta över den svenska floran som ligger i skärningen mellan de olika skolvägarna och många nya galna idéer som gör Gråbo till en bra plats att växa på.

Mycket arbete pågår nu för att realisera allt detta till Skördefesten den 7 september, du får gärna vara med – det är liksom tanken att engagera så många som möjligt. Framtidsparken blir vår park, det blir vårt ansvar att sköta den, att utveckla den och att använda den. Den kan bli ett misslyckande eller en succé – det beror helt på oss som bor och verkar här i Gråbo.

Vi i styrgruppen för Medskapandegruppen i Gråbo ser med glädje fram emot att få vara med och inviga Framtidsparken den 7 september, och vi hoppas du vill vara med att göra detta möjligt och att glädjas med oss.

Mikael Tilly
Pastor i Centrumkyrkan och medlem i Medskapandegruppen

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here