LindaOdénJag heter Linda Odén och är gymnasielärare och arbetar på Lerums Gymnasium, där jag undervisar på estetiska programmet och introduktionsprogrammen. Jag är också läromedelsförfattare och har hittills skrivit läroböcker i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Litteratur är en stor del av mitt liv och jag skriver om böcker och läsning på min egen blogg enligto.se, samt på kulturbloggen kulturkollo.se

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.”

 

”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Citaten till höger är hämtade ur läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan. Många gånger diskuteras kursplaner och kunskapskrav, men sällan de inledande sidorna i läroplanerna som handlar om skolans värdegrund. Där slås det med all önskvärd tydlighet fast att lärare inte kan eller får tycka vad som helst. Människors lika värde och vikten av ett mångkulturellt samhälle är något vi måste jobba efter. Det betyder också att det är de värden vi ska förmedla till våra elever.

Läroplanen gör tydligt att det finns rätt och fel. Det är jag glad och stolt över. Jag anser också att det är något vi borde diskutera mer, speciellt i dessa tider då rasism och främlingsfientlighet har blivit vardagsmat. Skolan ska vara en plats fri från det, annars följer vi inte de riktlinjer som läroplanen slår fast. Yttrandefriheten till trots är det inte okej att uttrycka vilka åsikter som helst i skolan och åsikter som kränker andra ska ”bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”. Det är raka rör helt klart. Åsikter betygssätts inte märk väl, men det är tydligt att det finns rätt och fel i skolan.

"Det finns rätt och fel i skolan" av Linda Odén (Foto: Angelica C.)Nu är inte skolans personal de enda som påverkar eleverna märk väl. Alla vuxna som träffar dem i vardagen gör det, liksom kompisar. Vi vuxna har alltid det största ansvaret och bör gemensamt arbeta för att de barn och ungdomar vi har i vår närhet följer läroplanens krav även på fritiden.

Är du nyfiken på var som står mer i läroplanen för grundskolan Lgr-11 och läroplanen för gymnasieskolan Gy-11 hittar du dem här: skolverket.se

Linda Odén

Foto: Angelica C.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here