Video: Se Gråbos förvandling till 2020

0
6750

Gråbo står inför sin största förvandling på många år

Det första som du kommer märka av är förvandlingen av framtidstomten och Mjörnbotorget.

Gråbo 2015-2020 - Gråbo står inför sin största förvandling på många årFrån idag fram till 2020 kommer det byggas 250 nya bostäder, Mjörnbotorget kommer förändras, det kommer bli nya gator och grönytor, ett nytt bibliotek, verksamhets- och handelslokaler och även en ny förskola.

Vi har redan satt igång… just nu jobbar kommunen med infrastrukturen och under våren och sommaren kommer Mjörnbotorget genomgå en förvandling.

I början av 2016 sätter Tornstaden igång med byggnation av cirka 100 lägenheter samt verksamhets- och handelslokaler.

Under hösten 2016 planerar Rydlers bygg att starta byggnationen av 14 radhus…

därefter kommer Tornstaden fortsätta utbyggnaden av fler lägenheter utmed Hjällsnäsvägen.

I årsskiftet 2017/2018 planeras gator ha fått ytskikt, belysning och träd. Även parken med tillhörande dam/dammar ska vara klar.

Under 2018 och 2019 kommer förvandlingen av Sergerstadsplanen att pågå…

… och innan 2020 är slut planerar Tornstaden för att bostäderna i den sista etappen ska vara redo att flytta in i.

Kommunen planerar dessutom för att ta fram ytterligare en detaljplan vilket kommer innebära både fler bostäder och förändrade miljöer kring centrum.

I och med förvandlingen skapas förutsättningar för en mer levande centrummiljö.

Längs Mjönbo Allé kommer bostäder med entréer mot gaturum blandas med handel- och verksamhetslokaler. Hit kommer även ortens bibliotek att flytta.

Men förändringarna i Gråbo handlar inte bara om fler boendealternativ och ett nytt torg.

Gråbo ska vara Sveriges första hållbara tätort. Hållbarhet kan handla om så många olika saker… det kan röra både ekologiska, sociala och ekonomiska frågor.

Några viktiga förutsättningar för att vi ska lyckas handlar om att det måste finnas bra skolor och en god grund för barnens framtid… Detta gör det i Gråbo. 2012 invigdes 3 moderna/klimatsmarta skolor.

Det handlar också om att det ska vara lätt att få vardagspusslet att gå ihop och att ha möjlighet att välja hållbara färdmedel.

I Gråbo kan du enkelt gå eller cykla för att ta dig till centrum där butiker och service finns, eller när du ska ta dig till skolor och förskolor… du har dessutom goda kollektivtrafikförbindelser till regionen och Göteborg.
Ett stenkast bort har du skogen och sjöarna för sköna naturupplevelser och en aktiv livsstil.

Men för att vi ska lyckas…
… är du viktig…
… du som bor och verkar i Gråbo…
… idag…
… och i framtiden

Välkommen till det vänliga Gråbo!

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here