Kommunstyrelsen har skickat ut ett pressmeddelande om att man nu öppnar ett boende för ensamkommande barn i egen regi, man skriver:

Vi står inför en av de största humanitära insatserna i svensk historia, med en flyktingsituation i Sverige vi inte sett i modern tid.

I september gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram fler bostäder för ensamkommande barn och ungdomar, skapa en ändamålsenlig organisation som har kapacitet för ett ökat flyktingmottagande med ett socialt hållbart integrationsarbete, i Lerums kommun.

Under senhösten kommer 30 ensamkommande barn och ungdomar kunna flytta in i Sävegården i Floda. Nu pågår arbete med att planera och informera.

– Det känns bra att vi i egen regi kan skapa ett värdigt boende för de ensamkommande barnen och ungdomarna. Det kommer också minska vårt behov av att köpa externa platser, säger Eva Andersson (C), kommunalråd i Lerums kommun, med särskilt ansvar för området stöd och omsorg.

Till Lerums kommun kommer i snitt tre ensamkommande barn i veckan. Under senhösten kan de första barnen och ungdomarna göra sig hemmastadda i sina rum. De gemensamma utrymmena och matsalarna står inför renovering, och kommer successivt tas i bruk allteftersom de blir klara. Boendet kommer att ha personal på plats dygnet runt.
2 (4)

Att Sävegården, som fungerat som äldreboende i många år, kan ställas till förfogande beror på att kommunen byggt nya, moderna äldreboenden, och förvaltningen bedömer att behovet av platser inom äldreomsorgen är tillgodosett för ett par år framåt.

Det gör att vi har möjlighet att skapa en bra boendemiljö för de barn som flytt från krig och förföljelse. Sävegården kan användas för ensamkommande barn under en tid framöver, säger Eva Andersson.

För de äldre som bott på Sävegården står nu Nya Sävegården redo att ta emot, där vi kan erbjuda ett ljust och varmt äldreboende, med den senaste tekniken inom modern äldreomsorg. En trygg boendemiljö i en miljöklassad byggnad, och med en nyanlagd sinnenas trädgård.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here