Vid sitt möte den 14 oktober så godkände Kommunstyrelsen den handlingsplan som Medskapandegruppen i Gråbo har tagit fram, man beslutade också att anslå 400 tusen kronor till genomförande av handlingsplanen under 2016.

Kommunstyrelsen beslutade även att Medskapandegruppen i Gråbo fortsatt har uppdraget att arbeta med hållbar besöksnäring genom projektet ”Gråbo- en hållbar besöksort”. Projektet beskrivs i en utvecklingsplan i fem steg. Kommunstyrelsen beslutade också att anslå 300 tusen kronor till genomförande av steg tre till fem under åren 2016 – 2019.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here