Lerums Gymnasium

Efter vårens och sommarens provpålning under Lerums gymnasium står det nu klart att grundförstärkningar i form av pålning blir avsevärt dyrare än vad de första uppskattningarna visat. Gymnasiet fortsätter därför att bedriva sin verksamhet i Dergårdsområdet medan kommunen tar fram förslag på en långsiktig och hållbar lösning för gymnasiets lokalbehov.

– Vi är angelägna om att hitta en bra och hållbar lösning, både på kort och på lång sikt, för såväl Lerums gymnasium som biblioteket och Dergårdsteatern, säger Dennis Jeryd (S), kommunstyrelsens ordförande.

I kommunens budget finns 53 miljoner kr avsatta för att göra grundförstärkningar (pålning) av den byggnad som Lerums gymnasium, Lerums bibliotek och Dergårdsteatern använder. Förstärningarna var tänkta att göras under somrarna åren 2016-18 för att störa gymnasiets verksamhet så lite som möjligt.

Under våren gjordes provpålning och efter det har kommunen och entreprenören analyserat hur pålningen ska utföras på bästa sätt. Analysen visar att det är ett mer omfattande och komplicerat arbete än man tidigare trott. Den totala kostnaden kan komma att uppgå till 130-140 miljoner kr eftersom pålningen både behöver göras djupare och tätare än tidigare beräknat. Av tekniska skäl kommer arbetet också att behöva göras under en längre sammanhängande tidsperiod (inte enbart under sommaren), vilket skulle göra det omöjligt att bedriva verksamhet i lokalerna och därför skulle ersättningslokaler för både gymnasium och bibliotek behöva tas fram.

I dag, onsdag, fick kommunstyrelsen information om de förändrade förutsättningarna. Förvaltningen ska ta fram förslag på hur lokalbehovet för Lerums gymnasium kan lösas på sikt. Eftersom det inte finns någon risk med att använda gymnasiets och bibliotekets lokaler (grundförstärkningar behövs om lokalerna ska fortsätta användas på lång sikt), kan verksamheterna fortsätta i nuvarande lokaler under den tid det tar att utreda och genomföra alternativa lösningar.

-Lerums gymnasium är framgångsrikt och populärt, och vi vill givetvis ge gymnasiet så bra förutsättningar som möjligt, framhåller Dennis Jeryd. När kostnaderna för pålning blir såhär höga, behöver vi tänka helt nytt för att möta gymnasiets framtida behov.

– Vi kan inte idag säga hur det här kommer att påverka tidplanen för den nya idrottshallen och kulturhuset. Vad jag kan säga är dock att det är viktiga frågor, som ska prioriteras. Nu får vi börja med att se vilka möjliga alternativ som finns, så får vi återkomma när vi vet mer, säger Lill Jansson (FP), kommunalråd.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here