Mikael Tilly har anställts som processledare för centrumutvecklingen i Gråbo.
– Det är fantastiskt att få vara med och utveckla sin ort, säger han.

Medskapandegruppen i Gråbo går alltså in i en ny fas med en avlönad anställd som kan arbeta dagtid. Gruppen är en förening med styrelse och arbetsgrupper bestående av en mängd ideella eldsjälar, från föreningar, företag och allmänhet. Syftet är att tillsammans med kommunen skapa en hållbar tätort i Gråbo som pekats ut som pilot i miljöarbetet.

Politikerna i kommunstyrelsen har tilldelat gruppen 300 000 kronor som är öronmärkta för att gå till den nya tjänsten.

Varför valde ni Mikael Tilly?

– Han har ett stort engagemang för Gråbo, säger Ann Bäck, ordförande för Medskapandegruppen

– Och så är han ju snygg, tillägger Mattias Algotson, kyrkoherde i Stora Lundby församling, och alla deltagare brister i skratt.

Är det inget problem att han är pastor i en av församlingarna?

– Han måste skilja på sina roller, vara tydlig med i vilken roll han uttalar sig. Gruppen är både politiskt och religiöst obunden, svarar Mattias Algotson.

Mikael Tilly ska fortsätta sitt jobb i Smyrnakyrkan. Under det här året ska han vara anställd av Medskapandegruppen på 45 procent och av kyrkan på 55 procent.

Hur ska du lägga upp arbetet?

– Handlingsplanen som Medskapandegruppen har gjort är väldigt bra, och jag ska förmedla planen och se till att vi håller oss till den.

– Jag har också många goda kontakter som jag kan använda, både bland allmänhet och till exempel rektorerna på skolorna.

Förhoppningen är att tjänsten ska finnas även under 2017.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here