"ADHD Rocks" av Åsa Hagström

Jag tror aldrig jag sett så många fint pärlade armband på så många olika människor som nu. Alla armband med olika budskap, vet inte vilket som var först. Samtliga armband säljs på något sätt för att stötta forskning, statuera en åsikt mm. På mitt armband står det ”ADHD Rocks”.

Mitt armband väcker många olika kommentarer och känslor, säkert många tankar också. Det som är lite spännande är hur ålder faktiskt spelar in när det handlar om vilka som frågar eller kommenterar. Barn och ungdomar frågar gärna varför jag bär just det armbandet eller vad som menas med själva texten. Ur detta kommer många intressanta diskussioner och genom dessa ökar vi kunskapen om det som inte syns på utsidan. I många av diskussionerna hamnar vi ofta in på olikheter, att det inte finns en ADHD-form eller en Autism-form. Att precis som du eller jag utan diagnoser skiljer oss mycket från varandra, så gör även barn, unga och vuxna med diagnoser det också. Alla har vi ju vår unika uppsättning av förmågor.

När det kommer till de vuxna så är de inte alltid lika öppet nyfikna som barn och ungdomar. Jag ser att de tittar och läser på mitt armband. Några vänder sig till personen bredvid och säger något, men det finns även självklart de som frågar om betydelsen och syftet med att bära just den texten. Några ställer sig frågan om ADHD verkligen kan rocka? Det är väl kanske just det som är en av alla beskrivningar av ADHD, att den rockar.

Ordet Rock kopplar många samman till musik och den musikstil som ordet namnger. Om någonting ”rockar” ligger i den enskilde personens bedömning av musiken eller livet. Ett liv tillsammans med någon som har ADHD kan verkligen rocka. Precis som i musikstilen finns hela tiden ett tempo som kan vara av olika slag. Ganska ofta ett snabbt och ibland häftigt tempo, som inte alltid går att bromsa ner. Detta trots att den som finns omkring är mer av en ballad, lugn och stillsam. Hur blir då denna rock njutningsfull för mig som hellre tar låten med något lugnare tempo?

Jag inspireras av den kreativitet, den nyfikenhet och initiativförmågan många med ADHD har. Även om det ibland blir lite impulsivt, så finns det stora entreprenöriella förmågor att ta tillvara. Att vara impulsiv kan vara positivt, att följa en impuls kan vidga vyer. Jag kan se att många med ADHD besitter en förmåga att tänka utanför boxen, att inte vara låsta av hur det brukar vara eller ”ska” vara. Där finns ett mod att lösa problem på nya sätt, sätt som kanske i mina ögon inte var det mest självklara men som blir så otroligt bra i slutändan.

Genom mitt armband hoppas jag väcka frågor, som genom svaren ska ge en ökad förståelse för en av de diagnoser som inte syns på utsidan.

Stöd gärna föreningen Kung över livet och köp ett armband här.

Åsa Hagström
Åsa Hagström

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here