Kommunstyrelsen meddelar att Göteborgsregionens (GR) pedagogiska centrum har gjort en utvärdering på Sektor lärandes tidsavtal i Gråbo. Syftet med utvärderingen var att undersöka hur inblandade parter upplevt skillnaderna med det nya tidsavtalet och om tidsavtalet uppfattas ha medfört förändrade förutsättningar för undervisning och lärande. GR har intervjuat elever, pedagoger, EHT-personal, rektorer, verksamhets- och sektorchefer samt lärarförbundet.

Tidsavtalet upplevs ha stor potential för att bidra till utvecklingen med framtidens skola, men vissa utmaningar kvarstår. En av de största vinsterna med avtalet relaterar till den positiva skolkultur som vuxit fram som ett resultat av personalens utökade elevtid.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here