"Betygshets" av Annelie Wengström

Det har väl inte undgått någon att det nu på försök ska införas betyg i åk 4. Vilka vill försöka? Finns det verkligen någon? Har inte alla fått nog av nya infall i skolans värld. När är det dags för arbetsro i skolan?

Många är de tankar som far omkring i mitt huvud. Vad är det politikerna är ute efter? Denna hysteri att mäta allt in till minsta beståndsdel. Denna jättelika byråkratiska iver. Vi har planer för allt i skolan och vi får ständigt nya. Det ska fyllas i individuella utvecklingsplaner, handlingsplaner, åtgärdsplaner, plan mot mobbning och kränkning, krisplan med mera. Är jag administratör eller lärare? Jag vet knappt längre. Nu är alltså tanken att vi ska införa betyg i åk 4, på prov givetvis. Om det nu finns någon som vill prova detta, vilken typ av skola kan det vara? En skola med positiv syn på betyg, kanske? En skola med studiemotiverade, högpresterande elever, kanske? Vilket enormt bra underlag det kommer att bli för fortsatta betyg, genomgående positivt. Men hur ska det gå för de elever som inte är högpresterande?

På min skola är det utvecklingssamtalstider och jag sliter mitt hår för att formulera mina omdömen så att de ska visa vilken kunskap eleven har och vad eleven kan göra för att ta nästa steg i sin kunskapsutveckling. Om jag hade fått bestämma hade jag bara gjort den bedömningen utifrån elevens förutsättningar, inte utifrån kunskapsmål alla måste nå när de är 10 år. Jag tycker inte om att sätta en stämpel på mina elever som säger att de inte nått den kunskapsnivå de borde ha gjort, trots att jag vet att de arbetat på så mycket de förmått utifrån sina förutsättningar.

På vilket sätt kan betyg i åk 4 få Sveriges elever att nå längre och lära sig mer? När betygen infördes i åk 6 för tre år sedan, tillsammans med nationella prov i svenska, engelska, matematik, so och no, så innebar det framförallt att mellanstadietiden förkortades med nästan en termin. Elever i åk 6 ska helst uppfylla alla kunskapskrav redan under hösten i åk 6 eftersom nästan hela vårterminen innehåller nationella prov. När det inte är nationella prov så sitter läraren i det ämnet och rättar så att klassen får ha vikarie och därmed inte kan fortsätta sin kunskapsutveckling i det ämnet.

Sluta nu och förändra skolan och låt oss arbeta. Om inte betygsinförsel i åk 4 vilar på vetenskaplig grund, vilket den inte gör, och det vi lärare ska göra måste vila på vetenskaplig grund, så låt oss vara och ge oss arbetsro.

Annelie Wengström
Annelie Wengström

Foto: Sanja Gjenero

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here