Mjörnbotorget februari 2014

Lerums kommun köper torgytan mellan affärerna av fastighetsbolaget FastPartner, som äger torget idag. Detta gör det möjligt för kommunen att göra iordning torget enligt de önskemål som Gråboborna har önskat.

Pierre Bolvede, foto: Kristin LidellPierre Bolvede, mark- & projektchef i Lerums kommun, bekräftar idag att avtalet där Lerums kommun köper torgytan på Mjörnbotorget av FastPartner nu är underskrivet av säljaren. Avtalet skall nu behandlas av kommunfullmäktige före det kan skrivas på från köparens sida.

Frid Ingvar. L foto Anna RehnbergEnligt Ingvar Frid, kommunfullmäktiges ordförande, behöver frågan först beredas i kommunstyrelsen och att han räknar med att kunna behandla den i fullmäktiges möte den 27 mars om allt hinns med innan dess.

Detta avtal ger Lerums kommun fria händer att göra iordning Mjörnbotorget, vilket har varit den fråga som legat högst upp på Gråbobornas önskelista under många år och lyfts i varje kommundelsträff.

Medskapandegruppen som också legat på, både FastPartner och Lerums kommun, i frågan för att få till en upprustning och försköning av torget, bildar troligen nu en arbetsgrupp som tillsammans med tjänstemännen skall vara med att utforma arbetet med torget i Gråbo.

Mikael Tilly

Foto Mjörnbotorget av Mikael Tilly, foto Pierre Bolveden av Kristin Lidell, foto Ingvar Frid av Anna Rehnberg.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here