Vi läser om konflikter, krig och förföljelse. Vi ser på tv om hur människor flyr bomber och förtryck. Och som vanligt är det de civila som drabbas värst och speciellt barnen. Den största delen av de som måste fly hamnar i närområdet, i flyktingläger och under svåra förhållanden.

Man söker tryggheten i Europa, genom livsfarliga båtfärder eller packade i containers eller lastbilar och en del av dessa når ända upp till oss i Sverige. Det är en tragedi för varje människa som måste fly – men när barn och unga är på flykt så är det som värst. Ofta helt utan skydd och i väldigt utsatta situationer.

Vid senaste träffen med Medskapandegruppen i Gråbo så informerade Anette Johannesson, sektorschef för sektor Stöd och Omsorg om att Lerums kommun vill placera ett boende för barn och ungdomar på flykt i Gråbo. Boendet skall ha plats för sex unga samtidigt och är till för de som kommer ensamma som flyktingar utan några föräldrar eller andra anhöriga.

Boulebanor i Gråbo, foto Mikael Tilly
Boulebanorna i Gråbo

Förvaltningen hade sett ut en tomt där detaljplanen tillåter att man kan placera ett sådant boende, men såg snart att platsen sedan lång tid används för Boulebanor. Platsen ligger bakom Vårdcentralen och Nya Lundbygården.

Därför ville Anette Johannesson komma och informera Medskapandegruppen och Gråboborna om detta, för att se hur man kunde lösa detta på bästa sätt.

Samtalet ledde till några förslag och även att kommunen skulle ta direkt kontakt med pensionärsföreningen som är en av de grupper som regelbundet använder boulebanorna. Redan ett par dagar senare hade sektorschef Anette Johannesson mött representanter för pensionärsföreningen på plats vid Nya Lundbygården och Boulebanorna.

Dialogen mellan Gråbobor och sektor Stöd och omsorg har fortsatt på ett väldigt positivt sätt, där flera samtal pågår för hur man på bästa sätt förbereder detta boende, och hur man gör det med största möjliga medborgarengagemang och enligt de hållbarhetsprinciper som vi arbetar kring i Gråbo.

Både själva byggnaderna arbetas med så att de skall hålla en sådan hög miljöklass som möjligt men även arbete kring hur vi tillsammans förbereder ett så bra mottagande som möjligt. Där de unga som kommer till oss, ur svåra situationer i sina hemländer, efter många månader på resa i svåra förhållande och i stor utsatthet, kan möta ett samhälle som ger de en plats att växa på.

Vi behöver förbereda oss och vi behöver samarbeta för att skapa vägar in i vårt samhälle för de unga som kommer bo här hos oss under en tid. Det är ingen lätt uppgift, och de bär med sig svåra erfarenheter och våra kulturella bakgrunder ser väldigt olika ut.

Därför behöver vi samla alla goda krafter och erfarenheter och på något sätt kommer därför under våren bland annat bjuda in föreläsare till Gråbo med olika erfarenheter och bakgrund, som skall hjälpa oss att sätta oss in i dessa viktiga frågor. Frågan kommer närmast upp på medskapandegruppen den 19 februari igen.

Och JA jag tror och vill att unga på flykt skall få ett hem i Gråbo. Hoppas du vill vara med att skapa en varm plats för dessa unga hos oss i vårt samhälle.

Mikael Tilly
Pastor Centrumkyrkan Gråbo

5 KOMMENTARER

  • Läser ditt inlägg med stort intresse,men det som väcker en del frågor hos mig är vad Centrum kyrkan gör för dessa utsatta barn.
   Det känns som om ni vill få andra att engagera sig i saken utan att ni själva redovisar ert engagemang.
   Om man nu ska skriva och be andra att göra något så tycker jag att man ska visa att man själv gör något,
   Känns som om man tar lite billiga poäng i ett känsligt ämne,tror säkert att kyrkan hade haft minst lika lämpliga tomter till förfogande som pensionärsföreningen,men som sagt så är det alltid lättare att väcka andras samvete.
   Sedan att ni bjuder in diverse föreläsare så låter det ju bra men jag tror inte att de kan hjälpa till med något mer än vad kyrkan gör, och det vill säga att få oss andra att göra det kyrkan inte gör.
   Att över huvud taget blanda in pensionärsföreningens boulbanor och ventilera detta officiellt tycker jag är ett lågvattenmärke.
   Det skulle vara intressant att veta vad pastor Tilly menar med att byggnaden håller en så hög miljoklass som möjligt,det säger inte ett dugg för mig.
   Att väcka folk intresse är helt ok,men är det sådant kyrkan ska göra?Ska inte kyrkan göra det utan att synas.

   Men visst vill även jag bjuda på värme.

   HTIKO

   • Härligt Henry att vi vill samma sak!

    I Centrumkyrkan vill vi vara med tillsammans med alla goda krafter i Gråbo för att bygga ett hållbart samhälle tillsammans. Och det är gott att se att när man möts från olika håll i en samling som Medskapandegruppen där folk med olika bakgrund, olika roller och förutsättningar kan komma tillsammans och arbeta tillsammans för ett gemensamt mål, så utvecklas mycket positiv kraft för vår orts bästa.

    När det gäller Centrumkyrkan, så kan inte vi slå oss för bröstet på något sätt. Men när vi mötes så märks en stor omsorg om vårt samhälle, om barnen, och de svaga. Detta har tagit sig uttryck i att vi har arbetat med ensamma, utsatta, barn och ungdomar på olika sätt. Vi flyttade faktiskt till kyrkan på torget för att på ett bättre sätt vara tillgängliga för de människor som vi upplevde Gud lagt på våra hjärtan. Något som i veckan som gick gjorde mig mycket glad var när en grupp av våra medlemmar sa att man ville att vi skulle hålla kyrkan uppe på vardagarna under sportlovet, så att det fanns något för Gråbos barn att göra.

    Vi tror på samverkan, kyrkorna i Gråbo har under många år arbetat tillsammans och vi ser nu med glädje hur medskapandet breddar detta engagemang – där vi med våra olika resurer – stora som små tillsammans kan göra en insats för vårt samhälle. Vi kommer som kyrkor, föreningar, politiker, tjänstemän och engagerade och samverkar i större och mindre frågor.

    När det gäller de unga som kommer hit till oss i sommaren så är målet med föreläsningarna vi talar om, dels att hjälpa oss alla att förstå behoven bättre och dels att i de samlingarna hitta det engagemang hos oss Gråbobor som kan vara en brygga in i vårt samhälle för dessa unga.

    Ser fram emot att tillsammans med dig och andra få bjuda på värme!

    Mikael

 1. Varför är det ingen som talar rakt ut och säger Sanningen? Allt handlar om att folk är rädda för att säga vad de tycker, pga att ALLT FÖRKNIPPAS MED RASISM….Tyvärr…..!

  Har ni i huvudtaget hunnit ta er tid och kollat hur de nya skolorna och skolsystemet fungerar för våra barn i Gråbo i dagens läge !??
  Finns det tillräckligt med utbildade lärare efter de behov som krävs?????

  Finns det resurser och kunskap att tillgodose dessa barns specialbehov av undervisning, då det redan idag finns brister i undervisningen.
  Eller är det redan så att det denna kompetens redan finns i kommunen !?

  Vad finns det för alternativ för våra barn att hitta på efter skoltid, förutom ”kyrkans aktiviteter”, som vuxit markant under de senaste åren. Inte nog med det, så är Centrumkyrkan placerad på gråbo-torget där jag personligen, inte tycker att barn ska vistas kvällstid.

  Varför detta engagemang i saken?????
  På vilket sätt är detta beslut förankrat bland gråbobor????
  För Mig, veterligen så har jag varken läst eller hört någonting om detta.
  Skulle vara mycket tacksam om jag får veta hur detta har gått tillväga!

  • Hej Camilla!

   I september ändrades lagen så att Migrationsverket kan anvisa minderåriga som kommer som flyktingar till Sverige utan vårdnadshavare till alla kommuner i Sverige. Framförallt på grund av inbördeskriget i Syrien är det större tryck just nu och Lerums kommun kommer att få ta emot ett tiotal minderåriga per år som bor där mellan 3-8 månader i väntan på asylprövning och ev fosterhem.

   Det har alltså inte fattats något beslut om detta i varken Gråbo eller i Lerums kommun, utan alla Sveriges kommuner har ett gemensamt ansvar att ta hand om de minderåriga som kommer. Placeringen sker av Migrationsverket.

   Men sektor Stöd & Omsorg har i uppgift att skapa ett boende som uppfyller de behov som dessa unga kommer att ha. Därför letade de efter en tomt där detaljplanen sa att man kunde placera ett boende av denna typ och fick sig tillvisade tomten bakom Vårdcentralen.

   Det man då märkte var att den tomten sedan flera år används för boulebanor och man tog då kontakt med Medskapandegruppen, som är en samverkansgrupp mellan politiker, tjänstemän, föreningsliv, kyrkor och företagare i Gråbo. Det var då vi blev informerade om att detta skulle ske och att man bl.a. behövde hitta en ny placering för boulebanorna.

   När vi fick reda på detta så skapade frågan ett engagemang hos flera av oss i Medskapandegruppen, som liksom du ville se till att alla resurser finns på plats för att inte bara ställa dit några baracker och stoppa in barn i. Dels ville vi att de byggnader som kommunen använder skall följa ”Pilot Gråbo” tänket med hög miljöklass.

   Och vi vill vara med att förbereda både Gråboborna genom ex. föreläsningar men också se till att ordna en samverka med kommunen för att dessa unga människor som kommer till oss, med svåra erfarenheter bakom sig, skall möta ett samhälle som välkomnar de och att de på ett bra sätt kommer in i det svenska samhället.

   Där står vi nu, förvaltningen arbetar och vi är flera som samtalar för att till sommaren kunna hälsa de första barnen / ungdomarna välkomna. Och det kommer behövas tolkar, gode män, resurser till skolorna och fritidsaktiviteter som kan underlätta integrering i samhället och för att lära sig svenska. Jag kommer att argumentera för att Medskapandegruppen skall arbeta tillsammans med kommunen för att se till att detta hanteras på bästa sätt.

   Vill också säga att ingen säger att detta kommer att bli problemfritt och rosenrött, alla inblandade som jag lyssnat på arbetar seriöst för att se till att förbereda detta på bästa sätt. Vi tror också att det sämsta vi kan göra är att bygga in konflikter från början och därför är det bra att Anette Johannesson kom till Medskapandegruppen och öppnade för dialog.

   När det gäller Centrumkyrkan så har vi valt att ha öppet för på torsdagskvällar fram till 21:00 eftersom det är en kväll som Fritidsgården inte är öppen. För årskurs 4-7 håller programmet på fram till 19:30 och om någon behöver skjuts hem så ordnar vi det.

   Vänligen
   Mikael Tilly
   Pastor Centrumkyrkan

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here