Annelie Lundström invigning Nya Lundbygården

Under onsdagseftermiddagen invigdes äldreboendet Nya Lundbygården i Gråbo av en stor mängd Gråbobor, politiker och tjänstsmän – långt många mer än vad som hade förväntats, folk stod överallt. Det blev en härlig eftermiddag med tal, sång, rundvandring, föredrag och namngivning.

Som högtidlig invigning så talade Annelie Lundström som representant för Kommunstyrelsen och Lekstorpsskolans kör Stars, under Åsa Magneskölds ledning, som fick publikhavet i rörelse med härlig sång.

Kören Stars från Lekstorpsskolan

Barnen sjöng flera låtar både på svenska och engelska och gav en väldigt positiv känsla kring invigningen av denna nya verksamhet.

Invigningstal av Annelie Lundström

Vi står här tillsammans idag för att vara med om invigningen av vårt nya äldreboende här i Gråbo och jag tror ni känner lika stark glädje som jag. Eftersom vi ofta kan uppleva att allt tar så lång tid från beslut till att vi verkligen ser byggnader på plats, vill jag här göra en liten jämförelse med en annan känd byggnad här i Gråbo, nämligen Stora Lundby kyrka. För den tog det 18 år att byggas med klocktorn och vapenhus. Tack och lov har detta inte tagit så lång tid.

Det var 18 maj 2011 som kommunstyrelsen tog beslut om att det skulle byggas ett äldreboende här i Gråbo pga att det då var ett stort behov av äldreplatser i vår kommun och framförallt här i Gråbo. Detta boende är tänkt för äldre människor och jag skulle så här i början av detta lilla invigningstal vilja citera Oskar som är 8 år och beskriver ålderdomen på detta sätt:

Ålderdomen är något som kommer krypande, nästan utan att man märker det. Det börjar i ansiktet och fortsätter vidare nedåt.

Och det är kanske just så, vad vi med säkerhet vet är att om vi får leva tills vi blir gamla så önskar vi oss alla en bra ålderdom, en ålderdom som innebär att vi får känna oss delaktiga i våra egna liv, vare sig vi får fortsätta att vara friska eller om vi skulle komma att drabbas av någon sjukdom.

Det är ju inte bara här vi blir äldre utan fler blir äldre i hela vårt land. Det är ju i sig en fantastisk välfärdsframgång men det ställer oss också inför en rad utmaningar. I inbjudan till detta evenemang står det att vi skall inviga ett nytt, spännande äldreboende. Att det är ett spännande boende handlar inte bara om att vi byggt denna byggnad i Guldklass med allt positivt det innebär för vår miljö. Lokaler och byggnader är trots ”Guldklass” bara döda ting utan de människor som skall bo och arbeta här. Jag läste senast igår på Lerums hemsida att personalen som skall arbeta här bland annat skall prova att sova här, för att kunna fånga upp sådant som man annars inte tänker på. Det är innovativt, spännande och bra.

I Gråbo jobbar vi, som ni alla vet, med det som vi kallar ”pilot Gråbo” Detta pilotarbete syftar till att Gråbo som en kommundel i Lerum skall vara en förebild då det gäller hållbar livsstil, inflytande och kreativitet. Vi jobbar med detta på många olika sätt och idag talar man om en ”Gråbo-anda” som står för Gemenskap och Stolthet. Inflytande från kommuninvånare kommer vi lite senare att få ta del av då namntävlingen för de olika avdelningarna skall presenteras.

Detta nya äldreboende innebär då vi står här tillsammans, både Gemenskap och Stolthet tycker jag, det innebär också möjligheter att i framtidens boende och arbete ta vara på människors kreativitet.

Vi vill gärna se hur teknik kan utvecklas för äldre, mat är en annan viktig del liksom samarbete med skolorna här i Gråbo. Vi önskar också se det som vi i samlingsnamn kallar Frivillighetsarbete. Här kan man ju tänka sig många olika möjligheter och därför uppmanar jag alla ni som är här att tänka till, så att vi fyller dessa lokaler med liv. Liv i form av inflytande för de som bor här och de som arbetar här. Liv i form av samarbete med skolorna i Gråbo, Liv i form av frivillighetsarbete av olika slag. Allt detta för att Nya Lundbygården skall ingå i Pilot Gråbo och känna att ”Gråboandan” är en självklarhet även för detta boende och det är därför med stolthet jag idag inviger Nya Lundbygården.

Men innan jag gör det vill jag avsluta med ännu ett citat från Katja 7 år:

Mormödrar och farmödrar har väldigt stora BH-ar. De är så stora att jag får in hela rumpan och 2 knän i den ena gropen. I den andra får min lillebror plats.

Detta lilla barncitat får bli en symbol för det samarbete av alla åldrar som vi önskar skall få plats i detta nya, spännande äldreboende.

Bandet klipps


Annelie Lundström klippte banden i entrén till Gråbos nya äldreboende. Eftermiddagen fortsatte i samma positiva känsla med rundvandring och visning av de nya lokalerna och olika föredrag.

MariaAckerberg

Det första föredragen handlade om att Nya Lundbygården är en hållbar byggnad miljömässigt, att huset är byggt i bästa miljöklassning – Guld.

Det var Maria Ackerberg, projektledare på Lerums kommun, som tillsammans med representant från Skanska som fått arbeta utifrån högt ställda förväntningar från beställaren Lerums kommun som och i linje med att Gråbo skall bli Sveriges första hållbara tätort därför naturligtvis vill att vårt nya äldreboende skall byggas som ett fint exempel på detta.

AnnaAdellyAnna Adelly, verksamhetschef Sektor stöd och omsorg i Lerums kommun talade om hur man arbetar med att ta in it stöd för att kunna arbeta bättre och tryggare i verksamheten, man inför bland annat digitala signeringslistor där alla insatser finns med och där man även får påminnelser om viktiga arbetsuppgifter som skall utföras.

EgonRommedalEgon Rommedal som är legitimerad psykoterapeut, handledare och teolog talade om etik och att olikheter berikar – som stod i inbjudan till Nya Lundbygården.

Egon föreläste med många självupplevda och målande exempel om etik från sin egen erfarenhet i mötet med människor. Han talade bland annat om vikten av att sätta oss in i andras perspektiv och hur en kultur som är öppen hjälper oss att fylla ett hus med liv.

BarbroRinghagenSom avslutning presenterades de vinnande förslagen till namn på de fyra avdelningarna på Nya Lundbygården. Det hade kommit in över 70 namnförslag, Barbro Ringhagen hade skickat in de vinnande förslagen på namn till avdelningarna som blev Ekstigen, Björkstigen, Granstigen och Skogsstigen.

Bilder från Nya Lundbygården

Rum
Ett av rummen på Nya Lundbygården
Bild från Nya Lundbygårdens Spa
Bild från Nya Lundbygårdens Spa
Personalrum på Nya Lundbygården
Personalrum på Nya Lundbygården

 

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here