Gothia Vind har publicerat ett antal fotomontage där man från några punkter runt Gråbo kan få en uppfattning om hur vindkraftsparken Fyrskog kan komma att se ut. Hela fotomontaget finns i  PDF på Gothia Vinds hemsida.

Här är några citat från dokumentet:

”Etablering av vindkraftverk påverkar landskapsbilden. Påverkans omfattning är till stor del beroende av vilken typ av landskap som de etableras i.”

”Aktuellt projektområde utgörs av ett högt beläget, kuperat skogsområde där atlvt skogsbruk. bedrivs. Det avgränsas i öster och väster av två större kraftledningsgator. Vindkraftverkens visuella påverkan åskådliggörs på ett bra sätt genom fotomontage. Viktigt är valet av fotopunkter.”

”Valet av de fotopunkter som presenteras under samrådet bygger på en diskussion med kommun och länsstyrelse. Lämna gärna in önskemål om andra fotopunkter så tar vi fram fotomontage till Dig.”

Fyrskog-montage01-StLövsjön

Fyrskog-montage02-StLundby2

Fyrskog-montage03-Mjörn

Fyrskog-montage04-Gårdsjön

Fyrskog-montage05-Gräskärr

Fyrskog-montage06-Annesjön

Fyrskog-montage07-Burhult

 

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here