Odlingslabyrinten ställs ut och skall bli ett växtrum

På fredagen ställdes cirkeln med 50-jordsäckar ut som skall omringa stenlabyrinten. Vi hoppas att detta skall bli ett riktigt växtrum mitt i centrum med växter ur den svenska floran.

cirkeln med jordsäckar blir en odlingslabyrint, ett växtrum för den svenska floran.

Vi vill uppmana varandra att till Skördefesten på lördag den 7 september ta med sig växter som hör till det som naturligt växer i vårt land för att samla en provkarta, ett växtrum, över detta mitt i Gråbo centrum och bli ett konkret exempel på att Gråbo vill vara en plats att växa på.

Det är meningen att vi tillsammans skall ta hand om detta växtrum. Att vi hjälps åt så att det frodas, växer och utvecklas. Projektet drivs av medskapandegruppen och en arbetsgrupp under ledning av Ilona Miglavs och Lisbet Allard. Men vi vill att alla Gråbobor, ung som äldre, skall kunna vara med och bidra, precis som för Gråbo i stort.

Mikael Tilly & Hans Hellberg
Foto: Magnus Harling

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here