sol4

Lars Andrén, ordförande i branschorganisationen Svensk Solenergi, var kvällens huvudtalare. Lars är även skribent och debattör och förmedlade under kvällen både sin kunskap, erfarenhet och sitt engagemang i fråga om solenergi till oss som var samlade.

Vi fick även lyssna till Mats Jacobsson som är VD för Lerum Energi som berättade om sina energipionjärer och hur man arbetar på att göra det möjligt för kommuninvånarna att producera sin egen el och att även sälja den på elnätet.

Även kommunens energirådgivare fanns på plats och informerade. Man informerade även om reglerna kring bygglov när det gäller att montera upp solpaneler på hustak.
sol3

Hans Hellberg som är VD för Gimgården där seminariet hölls och som även driver Husexpo Gråbo som är en satsning kring hållbart byggande och som skall växa upp under året.

sol7

Seminariet var välbesökt av intresserade människor, och man fick en bra genomgång av hur man själv kan bli sin egen elleverantör. De olika föreläsarna kompletterade varandra och visade att det redan idag är möjligt att få ekonomi i en egen solenergianläggning.

sol2

Flera utställare fanns på plats och informerade om de olika lösningar som finns för solenergi, både solel och solvärme. Men även med kombination med andra lösningar för värmepumpar.

sol1

Många tittade på utställningen och minglade med de närvarande utställarna, representanter från kommunen och lokala företagare.

sol5

Solenergidagen arrangeras av Husexpo Gråbo tillsammans med Lerum Energi, Lerums kommun och Studieförbundet vuxenskolan.

Mikael Tilly

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here