Eva-och-Janne300x300Det var med glädje och stolthet som vi slog upp dörrarna till Ljungviksskolan i augusti. Miljötänket var tydligt, alltifrån materialval till det viktigaste av allt – att ge barn och ungdomar en fin och värdig arbetsmiljö. En miljö som stimulerar lusten att lära och markerar att barn och ungdomar är viktiga.

De första veckorna var som en upptäcksfärd i miniatyr. Ljudmiljön som skapade en lugn atmosfär, utemiljön som ger en inblick i profilen. En liten bäck som sakta ringlar sig genom skolgården, Archimedes skruv, vattenhjulet och en del av planetsystemet ska stimulera fantasin och göra en del av de naturvetenskapliga fenomenen konkreta och förståliga- en värld att upptäcka.

Vi väntar nu med spänning på den konstnärliga utsmyckningen som ska pryda skolan och vara en markör för skolans inriktning. Vad ska det bli? Hur kommer den att se ut? Oavsett hur och vad det blir, är den viktigaste utsmyckningen den som eleverna är medskapare till. Just nu förbereds en vernissage där de äldsta eleverna kommer att ställa ut sina alster och pryda skolans väggar.

Husbygge300pxLjungviksskolans profil, naturvetenskap och design, synliggörs också i korridoren mellan bild-, slöjd- och no-sal. Där ställs fantastiska elevarbeten ut. Att ges en möjlighet att visa upp det man, som elev, arbetat med stärker självkänslan – jag vill och jag kan. Det är också en inspirationskälla för andra elever. Ett annat exempel på ”science-designprofilen” är veckans naturvetenskapliga fråga – en spännande utmaning och ett roligt sätt att lära sig olika begrepp.

Lust, inspiration och engagemang är också utgångspunkten för många av de projekt som eleverna deltar i. Ett miljöprojekt som genomförs just nu är Ekocamping. Det är ett ämnesövergripande projekt som inriktas mot att stärka de entreprenöriella kompetenserna för att på sikt ge eleverna möjligheter att delta i den spännande processen att skapa ett hållbart Gråbo i ”Pilot Gråbos” anda.

Du kan läsa mer om projektet och hur arbetet är upplagt via den här länken.

Eva Persson och Janne Behrens
Rektorer på Ljungviksskolan
http://www.lerum.se/ljungvik

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here