År 2019 fyller Lerums kommun 50 år och det tänker man uppmärksamma på många sätt. Ett sätt är att göra det möjligt för fler människor att bosätta sig i kommunen.

Rutger Fridholm (mp)”Med dagens stora tryck på bostäder så behöver vi öka bostadsbyggandet i hela Göteborgsregionen och vi behöver ta vårt ansvar i Lerum”, säger Rutger Fridholm (MP) – kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor

Man berättar att Lerums kommun hela tiden växer och att det nu byggs i hela kommunen, i Lerum vid Ramfabriken och Norra Hallsås, i Floda har precis detaljplanen för Herrgårdsbacken antagits av kommunfullmäktige och i Gråbo är bygget i full gång vid torget. Man berättar att man i har vi haft en tät dialog med exploatörerna för dessa områden och att man vill jobba vidare med det i framtiden. Arbetet pågår även för ett P-hus i Lerum, Berghultsskolan i Floda byggs ut och man bygger nya förskolor i hela kommunen. Dessutom pågår planeringen för idrottshall och kulturhus i Lerum samt för nya idrottshallar i både Gråbo och Floda.

LillJansson”Att se till att vi matchar bostadsbyggandet med nya förskolor och skolor är en viktig sak för att fortsatt vara en attraktiv boendekommun”, säger Lill Jansson (L) – kommunalråd med ansvar för lärandefrågor

Eva Andersson (c)”Lika självklart är att se till att vi även bygger tillräckligt med olika former av boenden som passar äldre samt LSS boenden”, säger Eva Andersson (C) – kommunalråd med ansvar för omsorgsfrågor

Kommunalråden berättar att en flaskhals i bostadsbyggandet har varit framtagande av nya detaljplaner. Majoriteten i Lerums kommun, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet har därför tillsammans med förvaltningen tagit fram ett antal åtgärder för att åtgärda detta, de kallar det för ”Lerums jubileumsmodell”, som beskrivs i fyra punkter:

 • Tätare samverkan med exploatörer
  Genom tätare samverkan med exploatörer där de i större grad själva tar fram detaljplanerna kommer tiden mellan detaljplanearbetets start och färdigställda bostäder att minska. Men framför allt kommer antalet detaljplaner som tas fram öka.
 • Nya områden
  ”Vi kommer att lyfta upp sådana områden som både ger mycket bostäder och där det finns förutsättningar för att komma fram fortare. Det rör sig bl.a. om Norra Hallsås (etapp II), Södra Floda och Stenkullen.”
 • Ökad bemanning
  Genom att öka bemanningen på planavdelningen med bland annat planarkitekter och exploateringsingenjörer så kan produktionen öka. Detta finansieras inom exploateringsekonomin.
 • Outnyttjade byggrätter
  Det bedöms finnas outnyttjade byggrätter motsvarande ca 140 bostäder inom gällande detaljplaner. Dessa kommer att aktivt erbjudas till privata köpare och till exploatörer som kan uppföra mindre bostadsprojekt.

Dennis Jeryd”Vi är övertygade om att Lerums jubileumsmodell kommer att göra att vi kan öka planproduktionen för att på det viset se till att fler bostäder byggs i Lerums kommun. Vi hoppas på en tät dialog både med förvaltningen men framför allt med exploatörerna, både stora som små.” – säger Dennis Jeryd (S) – kommunstyrelsens ordförande

Gruppfoto: Lerums kommun

DELA
Föregående artikelDi tjörklie juger
Nästa artikelEn spännande tid i Gråbo
Jag heter Dennis Jeryd och är Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Lerums kommun. Jag är 48 år, utbildad civilingenjör i datateknik och uppväxt i Göteborg. Vi flyttade till Gråbo 1990 och bodde på Sniken fram till 2001 då vi byggde hus i Olstorp. Gift och har två barn som inte bor hemma längre. Innan jag blev politiker på heltid i oktober 2010 så var jag delägare i ett företag i databranschen.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here