På kommunstyrelsen den 17 december så fattade den politiska majoriteten beslut att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Tornstaden Projektutveckling AB rörande – Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo centrum i Lerums kommun, etapp 1, östra delen. Det är mycket glädjande att vi nu har ett avtal med en ny exploatör för byggnation i Gråbo Centrum. Utbyggnaden kommer att påbörjas hösten 2015 under förutsättning att inte detaljplanen försenas på grund av överklagande. Vi är också mycket nöjda med att byggnationen kommer att påbörjas närmast torget för att kunna utveckla torget till en trevlig och mer levande miljö. Totalt rör det sig om 200 nya bostäder i en takt av ungefär 40 nya bostäder per år. Till det kommer de hus som Rydlers Bygg kommer att bygga enligt tidigare beslutat exploateringsavtal.

Lär mer i artikel på Lerumstidning.se…

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here