Banvallen Gråbo (Foto: Mikael Tilly)

I majoritetens (S, MP, FP & C) budgetförslag finns 6.500.000 kr avsatta till belysning utefter Sverigeleden. Den summan är utspridd på fem etapper. De tre första åren inom budget och plan 2015-2107 gäller för sträckorna i tur ordning:

  • Stannum – Gråbo
  • Gråbo – Annekärr
  • Annekärr – Björboholm.

Sedan utanför plan men inom budgetbeloppet är det sträckorna Björboholm-Sjövik och Stannum-kommungräns mot Göteborg som får sin belysning.

Det känns fantastiskt bra att kunna fortsätta med utvecklingsarbetet utefter Sverigeleden, det är viktigt att det även under mörkare tider känns tryggt och säkert att vistas på leden. Denna satsning möjliggör att leden kan nyttjas på ett ännu bättre sätt i framtiden.

Eva Andersson
Eva Andersson (c)
Ledamot Kommunstyrelsen

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here