image

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet kommer att bilda en ny majoritet i Lerums kommun. Partierna har nått en överenskommelse om en gemensam politik för Lerums kommun. Huvuddragen i överenskommelsen presenteras i dag.

Valresultatet innebar en besvärlig parlamentarisk situation, där inget av de traditionella blocken kunde bilda majoritet. Därför inleddes diskussioner över blockgränsen för att se om det var en framkomlig väg. Under diskussionerna visade det sig att våra fyra partier har en samsyn om vilka framtidsutmaningar Lerums kommun står inför. Det har gjort det möjligt att bilda en koalition baserat på en gemensam plattform som får majoritet. Vi har även en valteknisk samverkan med Kristdemokraterna.

Den politiska plattformen spänner över alla verksamheter, men fokuserar på kärnverksamheterna samt bostadsbyggandet. Bland annat är förskolegrupperna för stora och ska minska till i snitt 15 barn per grupp. Vi vill se fler vuxna i skolan och lärarnas roll ska stärkas som en grund för en framgångsrik skola. Bostadsbristen utgör ett stort hinder för kommunens utveckling. Vi kommer att prioritera byggnation av större områden och vi ser ett behov av fler hyresrätter. Bostadsplaneringen måste stärkas för att kontinuerligt nå målet på 1 % nya bostäder och där ligger också planering för trygga boenden, servicebostäder och särskilda boenden i hela kommunen. Lerums vision Sveriges Ledande Miljökommun 2025 och en ekonomi i balans kommer att vara vägledande för vår plattforms hållbara utveckling av Lerums kommun.

Vi kommer även att införa en ny politisk styrmodell, dels för att medborgarna tydligt ska kunna se vilka som bär ansvaret för olika områden och därmed underlätta kontakterna och dels för att den kommunala förvaltningen ska få tydligare signaler från den politiska organisationen. Den nya styrmodellen kommer dessutom att innebära en spridning av det politiska ledningsansvaret på fler personer. Vi behöver mer dialog och ett ökat inflytande från medborgarna.

Sammanfattningsvis, så har vi en politisk plattform, en ny politisk styrmodell och en överenskommelse hur vi på ett konstruktivt sätt ska arbeta tillsammans under de närmaste åren. Vi har också en god stämning och ett mål om att göra en bra kommun ännu bättre under de kommande fyra åren.

Kommentarer:
Dennis Jeryd (S), 0727-42 79 98
Rutger Fridholm (MP), 0732-27 94 29
Helena Gellerman (FP), 0761-19 14 29
Eva Andersson (C), 0702-93 85 95

Inbjudan till presskonferens

Vi bjuder in till gemensam presskonferens idag, 3 november kl. 18.00 i Tingshuset i Lerums kommun.

Se video från presskonferensen här…

1 KOMMENTAR

  1. Tre av fem kommunalråd från Gråbo i det nya styret från årsskiftet kan komma ge välbehövligt kommunalt fokus på Gråbofrågorna.
    Flera skolor behövs inte men gärna prisvärda nya bostäder och förstärkt lokal företagsamhet.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here