Pendelparkering (Foto: Mikael Tilly)

Vid den nya pedelparkeringen i korsningen Gråbovägen och Hjällsnäsvägen så har nu även återvinningsanläggningen som tidigare fanns vid Ljungviksområdet fått sin plats. Man har valt en central placering i Gråbo av denna anläggning då även de kärl som står på Mjörnbotorget på sikt kommer att flyttas hit.

Det blev även bråttom att flytta anläggningen från sin tidigare plats vid Ljungviksområdet eftersom det tillfälliga bygglov den stod på hade gått ut.

Pendelparkering, återvinningsanläggning och en ny gång- och cykelbana mot torget står nu alla färdiga och skall kunna avlasta Mjörnbotorgets parkering så att det finns plats för de som skall handla på torget.

Pierre Bolvede, Mark- och projektchef, på Lerums kommun skriver:

Den återvinningstationen som fanns borta vid Lekstorps industriväg var tvungen att flytta då kommunen sålt industrimarken till Gimgården. Vi försökte först att hitta en plats i närheten av den gamla stationen. Men vi hittade ingen godtagbar plats.

När kommunen skulle bygga ut en ny pendelparkering vid värmeverket beslöts också att den nya återvinningstationen skulle läggas här. Återvinningstationer skall ju helst ligga när där människor bor eller på platser som folk normalt rör sig till. Pendelparkeringen är en sådan plats.

Återvinningsanläggning (Foto: Mikael Tilly)

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here