Företagsenkät

I Lerum har företagare svarat på Svenskt Näringslivs årliga enkät om hur det är att driva företag i vår kommun. I enkät klättrar Lerums kommun från plats 108 förra året till plats 75 i ranking i år när det gäller företagsklimat bland Sveriges kommuner.

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Ripa (m) kommenterar undersökningen med att säga:

Lerum har vänt trenden. Det är med stor glädje vi kan konstatera att ett antal åtgärder har gett resultat. Några av de viktigaste är:

Flera långsiktiga samarbeten mellan kommunen, föreningar och företag har skapat goda kontaktytor och öppnat för en produktiv dialog som ger avtryck i vardagen. Exempelvis BID i Floda, projekt inom EUs Leaderprogram på ett flertal platser i kommunen och medskapandegruppen i Gråbo.

Under det senaste året har vi genomfört fler företagsbesök än tidigare. Politiker och tjänstemän från kommunen besöker ledning och medarbetare på ett antal företag runt om i kommunen varje år. Vid dessa besök förs bland annat en dialog om företagens villkor och förutsättningar för framtida tillväxt.

En helt ny dialoggrupp har skapats, där företarföreningarna runt om i kommunen tillsammans med den politiska ledningen och tjänstemän diskuterar näringslivsfrågor ur olika perspektiv.

FöretagsklimatsRankingLerum2014Men om man granskar enkätsvaren från företagare vår kommun och hur kommunen rankar sig inom de olika områdena som tas upp i enkäten så blir bilden en annan.

Just inom områden kring dialog med politiker och tjänstemän så tappar Lerums kommun i årets ranking i jämförelse med andra kommuner.

Man kan se i bilden till höger att vår kommun tappat kring attityder från politiker, tjänstemän, liksom även i tillämpningen av lagar och regler.

Alla frågor som direkt berör den kommunala organisationen. Även på frågan om hur Lerums kommun står sig kring infrastrukturen med Tele- och IT-nät och attityder från media och skolan så tappar vi stort.

Henrik Ripa svarar på frågan om hur han analyserar detta och säger:

Analysen tar längre tid. Först är det positivt att vi är på rätt väg totalt sätt , men att vi har mycket kvar att göra. Vi kommer att gå igenom de olika delarna för att se hur vi kan bli bättre.

De två frågor där Lerums kommun klättrat i rankingen av företagsklimatet är konkurrensläget med andra företag och det sammanfattande omdömet hur det är att driva företag. Och de två områden som vi är starkast på och ligger högt i förhållande till Sveriges 290 kommuner är tillgången på kompetenta personer att anställa (plats 29) samt tillgången till infrastruktur kring vägar, tåg och flyg (plats 40).

Oppositionsrådet Dennis Jeryd (s) kommenterar undersökningen med att poängtera:

Det är glädjande att vi stiger i rankingen men det finns mycket kvar att göra. De flesta av dessa frågor ligger på Sektor Samhällsbyggnad och här har den borgerliga majoriteten sparat pengar i flera år. Vi Socialdemokrater vill ändra på det. Samtidigt får man inte glömma att undersökningen baseras på svar från 87 av de drygt 3500 företag som finns i Lerum. Förra året steg vi kraftigt på Tele- och IT-nät och i år sjönk vi kraftigt trots att det nog knappast har hänt så mycket de senaste åren.

De tre områden som undersökningen lyfter fram som de viktigaste för att förbättra företagsklimatet i Lerums kommun: 1. Tjänstemännens attityder till företagande, 2. Kommunens service till företagen och 3. Kommunens information till företagen.

FöretagareAnställdaBranschDemoskop har genomfört undersökningen genom att under hösten 2013 kontaktat ca. 200 företagare i Lerums kommun med en enkät kring hur det är att driva företag i kommunen, 87 företagare deltog i undersökningen vilket motsvarar 44%.

Text: Mikael Tilly
Källa: Företagsklimat.se och Lerums kommun
Foto: Kristja på Freeimages.com

 

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here