Vindpark Fyrskog
Vindparken Fyrskog planeras i närheten av Stora och Lilla Lövsjön i Gråbo

Tisdagen den 3 december inbjuder Gothia Vind intresserade Gråbobor till samråd om planerna på att uppföra vindkraftverk som beräknas kunna generera el till 3000 eluppvärmda villor.

Vindpark Fyrskog - preliminär placering
Preliminär placering av vindkraftverk,
klicka för en större karta.

Gothia Vind, som har sitt huvudkontor i Mölndal, kommer i vår att ansöka om tillstånd för att uppföra en vindpark i närheten av Stora och Lilla Lövsjön i Gråbo, med målet att producera 60 GWh förnybar el med vindkraftteknik per år. Den planerade vindparken består av upp till sju vindkraftverk med med en totalhöjd på maximalt 185 meter.

Lerums kommun har i sin energiplan angett att för att få minskade koldioxidutsläpp vill man till år 2020 att 40% av kommunens elförbrukning skall produceras lokalt och vara förnyelsebar. Om 40% målet skulle uppfyllas enbart av el från vindkraftverk skulle det behövas 20-25 moderna vindkraftverk på i genomsnitt 2,5 MW vardera.

Gothia Vind blev kontaktade av markägare i det aktuella området som var intresserade att arrendera ut sina mark för vindkraft. I maj 2010 hölls ett inledande samrådsmöte med Lerums kommun och Västra Götalands länsstyrelse. Sedan hölls ytterligare ett samrådsmöte med Lerums kommun och Västra Götalands Länsstyrelse i mars 2012. I februari 2012 höll Gothia Vind höll ett informationsmöte i klubbhuset på Stora Lundby Golfbana för berörda fastighetsägare. Och nu den 3:e december 2013 hålls ett samrådsmöte för allmänheten i Scoutgården.

Den preliminär tidsplanen därefter ser ut så att man under 2014 skall lämna in ansökan hos länsstyrelsen som beräknas behandla den och återkomma med ett besked i början av 2015. Därefter räknar Gothia Vind med att bygga och driftssätta vindkraftsparken under 2015-2016. Du kan läsa mer om förslaget på vindkraftsparken Fyrskog i underlaget till samråd som du finner här…

Gothia Vind inbjuder till samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4§ för vindkraftsetablering vid Gråbo, Lerum kommun

Projektet, Vindpark Fyrskog, omfattar etablering av upp till 7 vindkraftverk på fastigheterna Hjällsnäs 3:3, 4:27 och 65:1, Lekstorp 1:15, Lundby Prästgård 1:3 samt Olstorp 3:118.

Plats: Scoutgården Gråbo, Bygdegårdsv. 4, Gråbo
Dag & tid: Tisdagen den 3 december 2013 kl. 18:30-20:30

Samrådet sker i form av ett möte där projektet presenteras. Skriftlig information om projektet finns på hemsidan www.gothiavind.se i form av ett samrådsunderlag eller kan skickas vid begäran. Synpunkter på projektet ska lämnas skriftligen och vara Gothia Vind AB tillhanda senast 7/1-2014, markera tydligt att synpunkterna gäller Vindpark Fyrskog.

Sökande:
Gothia Vind AB
Box 231
431 23 Mölndal

Kontakt:
Johan Särg
Tel. 031-33 66 590
E-post: fyrskog@gothiavind.se

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here