Solenergidagen300x300px1-31 maj 2013 genomförs en europeisk solenergikampanj – European Solar Days. Lerums kommun och Gimgården kommer att arrangera en solenergi kväll i Gråbo, den 27:e maj. Mer information om tider kommer löpande.

Solenergi i Gråbo – Bli din egen elleverantör
Denna dag kommer Lars Andrén (ordförande i solenergiföreningen) och Mats Jacobsson (VD Lerum Energi) att prata solenergi. Sedan blir det kort information från Energi- och klimatrådgivarna. Det kommer också finnas möjlighet att prata med utställare/leverantörer.

Solen är gratis
Energi från solen är gratis, levereras ända hem och kan kombineras med de flesta värmesystem. Solen kan ge både värme och el.

Solfångare ger värme
Solfångare placeras lämpligen på taket. Ett tak som vetter åt söder är bäst men alla riktningar förutom norrlägen ger solvärme. Solens värme leds via rör till en tank. Där lagras den och ger varmvatten i kranarna och kan bidra till husets uppvärmning under stor del av året. Man kan välja att koppla solvärme enbart till varmvattenberedaren. Då får man bara varmvatten.

Med en större tank kan värme lagras över dygnet och kopplas ihop med husets värmesystem. På så sätt hålls energikostnaden nere och sannolikt ökar husets marknadsvärde. Ett komplett villasystem som ger både varmvatten och värme kan kosta ca 50.000 – 80.000 kr. Vinsten är att man slipper betala för den värme solen ger. Investeringen är oftast mycket lönsam.

Under de tider på året solen inte klarar att värma upp behövs något komplement. Solvärme i kombination med en panna som eldas med pellets eller ved är en bra lösning med hög verkningsgrad. Under sommarhalvåret räcker oftast solvärmen och inget bränsle förbrukas.

Solceller ger el
Med solceller på taket får du el till hushållet. Den el som hushållet inte förbrukar för ögonblicket kan antingen lagras i batterier till senare tillfällen eller matas ut på elnätet. För att mata ut på elnätet krävs avtal med nätägaren.

Läs mer om Solenergidagen i Gråbo här…

Läs artikel på Lerums Kommuns hemsidan…

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here