Efter uppgifter i media och att ha blivit kontaktad av privatpersoner har jag sökt information om uppgifterna att det är kvicksilver i fisken i mjörn och hur det påverkar fisket runt Sjövik – Björboholm – Gråbo.

Alingsås kommun har hittar miljögifter i fisken i Mjörn, man skriver bland annat att:

Undersökningar har visat på förhöjda halter av de miljöfarliga ämnena krom, PCB och TBT i sedimenten i Anten och Mjörn. Resultatet innebär begränsningar för att äta fisk fångad i Mjörn. Läs mer…

I dagens GP så intervjuas Stefan Svensson, ordförande i Anten-Mjörnkomittén, tidningen inleder med att skriva:

En undersökning visar att fisken i Mjörn har för höga halter av kvicksilver. Fisken i sjön Mjörn är giftig. En undersökning visar att abborren har för höga halter av kvicksilver. Läs mer…

Med anledning av detta har frågan lyfts i Gråbo hur situationen ser ut i vår del av Mjörn, sträckan mellan Sjövik – Björboholm – Hjällsnäsviken i Gråbo.

20130311-150405.jpg
Därför tog jag kontakt med Miljökontoret i Lerums kommun, tjänstemannen där kände inte alls till rapporten från Alingsås eller artikeln i GP. Efter viss sökning visade det sig att Lerums kommun inte tar några prover på Mjörn – därför kunde hon inte svara på hur miljögifterna som Alingsås hittat berör Sjövik – Björboholm – Gråbo delen av Mjörn.

Uppdatering:
Jag har fått kontakt med Alf Hansson (c) som är en av kommunens representanter i Anten-Mjörn kommitéen. Han berättade att man vid sitt möte när dessa uppgifter presenterades fattade beslut om utökad provtagning efter tungmetaller i bl.a. Östadsviken och Hjällsnäsviken. För fem år sedan så var värdena med tungmetaller ok, och en misstanke man har är att det kan handla om urlakning av tungmetaller från omkringliggande marker på grund av mycket regn.

Ett av de ämnen man hittat, berättar Alf Hansson, är TBT och kommer med stor sannolikhet från användningen av förbjuden bottenfärger på båtar i Mjörn, färger som inte ens har någon funktion i sötvatten – utan skall skydda mot havstulpaner.

Det verkar alltså inte som att alla föroreningarna har en enskild källa – utan beror på flera orsaker. Men detta skall Alingsås, Vårgårda och Lerums kommun nu alltså undersöka med fler provtagningar. Alf sa att kommunens representanter redovisat till kommunstyrelsen som skall fatta beslut i frågan.

Jag kommer att uppdatera artikeln efterhand som jag får mer information.

Mikael Tilly
Gråbo.nu

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here