Framtidstomten Gråbo

På framtidstomten i Gråbo drar inom kort arbeten i gång som ska skapa en bättre miljö i centrum.

Först kommer schaktningsarbeten att göras i området. Sedan är tanken att göra två fotbollsplaner för femmannalag, för att tillgodose behov vid Röselidsskolan. Det blir också en förstärkning av det som redan är gjort i området, gångväg och belysing.

Förra året hölls en workshop i Gråbo där invånarna fick komma med förslag på vad som kan göras på framtidstomten och i centrum i väntan på att området bebyggs med bostäder. Idéer från invånarna tillsammans med kommunens behov ligger till grund för det arbete som nu ska genomföras.

Området kommer inom några år att bebyggas med bostäder. Åtgärderna som görs nu är tillfälliga och kommer att finnas där tills området är utbyggt. Framtidstomten är det område där Hjällsnässkolan tidigare stod.

Informationsträff den 2 december

Vill du veta mer om vad som händer? Den 2 december är det informationsträff där du kan höra mer om arbetet som ska göras, klockan 17-18.30 i Röselidsskolans matsal. Välkommen.

Källa/Foto: Lerums kommun

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here