Politikerutfrågning i Gråbo (Foto: Johan Holst)”Det är uppenbart att Invånarna i Gråbo är engagerade i vårt samhälles framtid när så många hörsammat inbjudan. Trots att vi höll på i två timmar kändes det som om tiden inte räckte till” säger Christer Santesson ordförande i Stora Lundby Samhällsförening, vilka arrangerade politikerutfrågningen.

Politikerutfrågning i Gråbo (Foto: Johan Holst)Kvällen inleddes med en vandring för politikerna igenom Gråbo centrum för att få en gemensam bild av behoven tillsammans med representanter från Samhällsförening och Medskapandegruppen. Man tittade både på marken där gamla Hjällsnässkolan låg och på Mjörnbotorget och samtalade om behoven och när byggnation kan ske i tid.

 

Restaurangen i Röselidsskolan var välfylld med ett hundratal intresserande åhörare som även fick möjlighet att ställa följdfrågor till politikerna om de frågor som diskuterades.

Politikerutfrågning i Gråbo (Foto: Mikael Tilly)

Politikerutfrågning i Gråbo (Foto: Johan Holst)”Det var många i publiken, disciplinerade och positiva politiker, det gav oss en fin kväll” säger kvällens moderator Torbjörn Eliasson. Torbjörn ledde samtalet utifrån de frågor som politikerna hade fått ut i förväg.

Frågorna handlade om centrumplaneringen, om att det som skett har drivits av lokala krafter och hur man kan påskynda processen med byggnation och hur beredskapen ser ut för om det blir överklaganden på den nyligen antagna detaljplanen.

Skolan var en stor fråga, som rörde både tryggheten för eleverna som promenerar mellan Gråbos nya skolor, behovet av fler elever och lärarnas villkor och arbetssituation.

Grusgroparna lyftes upp och frågan handlade om hur marken skall återställas och användas, liksom hur man kan lösa det stora problem som den motorcykelkörning som sker i grusgropen är för de boende.

Torbjörn ville även ha svar på vilka visioner och ambitioner partierna har för Gråbo utifrån att vi har som mål att bli ”en ledande miljökommun”  Även frågan om hur det går det med vindkraften vid Stora Lövsjön fick man svara på.

Politikerutfrågning i Gråbo (Foto: Johan Holst)

Reaktioner av deltagarna efter kvällens politikerutfrågning

”Väldigt trevlig kväll. Roligt att kunna debattera utan personangrepp och påhopp. Duktig moderator.”
Henrik Ripa (m), kommunalråd

”Jag tyckte det var en bra debatt som handlade om frågor som berörde Gråbo. Det kanske inte blev så tydligt vad som skiljer oss åt. Men löften från en majoritet som suttit vid makten i 45 år ekar tomt.”
Dennis Jeryd (s), oppositionsrådet

”Jag är så glad över den positiva anda och det engagemang som är så framträdande bland Gråbos invånare.”
Annelie Lundström (kd)

”Det var en bra kväll. Jag och sd-politikern är de enda som inte suttit i kommunfullmäktige. Utifrån detta var vi lite sämre insatta i lokala detaljfakta.”
Anette Holgersson (v)

”Det var en trevlig kväll. Eftersom frågorna var mer av verksamhetskaraktär så blev inte det så stora meningskiljaktigheter mellan partierna. Men bra att vi fick med oss input om saker som Gråboborna upplever som jobbiga.”
Eva Andersson (c)

”Politiken är överens om det mesta när det gäller framtid och utveckling i Gråbo. Nu ska vi gemensamt gå från ord till handling.”
Lill Jansson (fp)

Stillbildsfoto: Johan Holst
Videofoto och panoramafoto: Mikael Tilly

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here