2013-06-02

I fredags var vår familj på studentfest och igår på födelsedagskalas. Det blir mycket mat på sådana tillställningar, mer än någon kan äta. Man äter för mycket och blir däst och dåsig. Det är så gott och trevligt med maten att man äter av bara farten.

Jag tror även att vi lätt blir ”dästa” över vårt förhållande till livet. I fredags så var jag på begravning för en man i församlingen i Bergums kyrka.

Det var en väldigt fin stund, tiden stod stilla och det blev nära, pastorn förkunnade det kristna hoppet på ett fantastiskt sätt till oss som var samlade. Det var en stark stund.

När man går på en begravning så handlar det naturligtvis om att ta avsked av en människa, men man blir också påmind om att man själv fortfarande lever, och man blir tacksam för det, man vaknar upp ur sin dåsighet och inser att livet för oss alla har ett slut. Och man reflekterar lite nyktrare över sitt eget liv.

Jesus sa:

Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen, och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.
Ur Johannesevangeliet 6:47-51

”Äta bör man, annars dör man. Äta gör man, ändå dör man” skojade man och sa när jag var barn, och det är ju sant. Nu tror jag inte att så många av oss har varit så hungriga att vi har svultit. För oss är ätandet mest ett sätt att hålla upp blodsockret och att umgås.

Men det finns människor i vår värld som svälter, och för folket som Jesus berättar om, som fick manna i öknen, så handlade det om att leva eller dö – man behövde mat för att inte svälta ihjäl i öknen. Och mannat från himlen, brödet som Gud sände, mättade deras magar – men ändå dog de senare i öknen. De åt men dog ändå.

Trots allt fokus på bra mat, nyttig, hälsosam och närodlad mat så kan vi inte äta oss evigt unga som reklamen vill få oss att tro. Men ”Äta gör man, ändå dör man”

 

Jesus sa i texten att ”Den som tror har evigt liv”, och utan att ta emot Jesus genom tro så är vi alla faktiskt i en ”svält situation”.

När man svälter, dvs inte får något att äta, så blir kroppen helt beroende av sitt eget energiförråd. Svält innebär att kroppen bryter ner sin egen vävnad. Detta fungerar en tid, ca 6-8 veckor sedan är energiförrådet slut och svälten blir livshotande.

Utan Jesus så blir vi beroende av det liv vi har i oss själva, och det livet förbrukas snabbt vet vi, det tar slut och svälten blir livshotande. Precis som med mat är vi beroende av att ha ett kontinuerligt förråd av livsmedel.

Att ta emot Jesus i sitt liv är att få del av hans liv, vi blir inte beroende av vårt eget lilla livsförråd utan vi har hans eviga liv i oss.

Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig, och jag lever därför att Fadern lever, så skall också den som äter mig leva därför att jag lever. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter detta bröd skall leva i evighet.
Ur Johannesevangeliet 6:53-58

bread_of_lifeDet liv som Jesus har att förmedla kommer av att han är ”brödet som kommer från himlen”.

Jesus kommer från Fadern, precis som folket fick manna i öknen, och Jesus har Guds liv i sig. Jesus och Fadern är ett. Den som tror på Jesus är ett med Jesus och har också därför Guds liv i sig.

Att ha Jesus i sitt liv, att ha tagit emot honom i tro, att ha satt hela sitt hopp till honom gör att man har hans oförstörbara liv inom sig, livet som aldrig dör.

Man kan få del i Jesus, i hans liv och han gör våra liv levande.

Petrus skriver till församlingen i Korinth:

Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd.
Ur första Korintierbrevet 10:16-17

Det bröd Jesus ger är sin kropp som bröts sönder på korset. Han kropp ”bröts” för att vi alla skulle kunna ta emot honom i våra liv. Precis som brödet i nattvarden.

Många av de som lyssnade till Jesus kunde inte se förbi bilderna av att äta Jesu kött och dricka hans blod, de kunde inte ta till sig verkligheten i att Jesus var Guds bröd som kom ner från himlen. Det blev för konstigt och för svårt – man slutade att följa Jesus, man tyckte att nu hade han verkligen gått över gränsen.

Jesus sade därför till de tolv:”Inte vill väl också ni gå bort?” Simon Petrus svarade honom:”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds Helige.” Ur Johannesevangeliet 6:67-69

Detta val står vi alla inför, varje människa måste bestämma själv – att ta till sig det Jesus säger och tro på honom eller att säga att han gått över gränsen och att lämna honom.

Men det år hos Jesus livet finns, det är hans liv som ger oss liv, om vi tagit till oss det så svarar vi från hjärtat med Petrus – Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds Helige.

Då blir detta sant ”Den som tror har evigt liv… Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen.”

Gud välsigne dig!

Mikael Tilly
Pastor i Centrumkyrkan Gråbo

Mikael Tilly

Lyssna gärna här när jag talade om detta i Centrumkyrkan:

Kommentera