IreneJohansson200x200pxUnder 13 år har Lövsjöspelet uppförts vid stranden av Stora Lövsjön och publiken har varit talrik. Den stora ängen, som tjänstgjorde som tillfällig parkeringsplats såldes och tomter styckades av. Ett tomrum uppstod och både medverkande och allmänhet frågade efter en fortsättning. Lövsjöspelet byggde på en verklig historia om Evert Svensson och hans mor Ida. Evert blev ju, trots en mycket enkel bakgrund, en stor man inom arbetarrörelsen. Evert var en stark och ovanlig person, som lyckades ta sig fram i världen på egen hand. Handlingen tilldrog sig under åren 1925 fram till c:a 1960.

Nu valde vi att skildra ett relativt vanligt människoöde. Vi tänkte också att barnen skulle få ta större plats i det nya bygdespelet och därför koncentrerade vi oss på Alberts barndom. Vi, (Iréne och Maj, döttrar till Albert) har försökt att få ihop historien om vår fars uppväxt. Han dog 1986 och berättade tyvärr inte så mycket för oss, eller om det var så att vi inte lyssnade ordentligt. Ett barndomsminne som etsat sig fast, var när det första flygplanet flög över Lunna under ett stugmöte och alla åhörarna sprang ut och övergav predikanten.

AlbertsBarndom300pxAlbert föddes 1901 av Kristina. Hon var ogift, men fadern Axel erkände sonen som sin. Kristina, som var 8 år äldre än Axel, dog i början av 1940-talet. Då flyttade Axel in hos Alberts familj på Lunna och bodde där till sin död 1953.

I husförhörslängder kan man ända in på 40-talet läsa förkortningen oä (oäkta) framför Alberts namn. Vi tror inte att han hade några större problem med detta. Kristina fick väl skämmas lite till att börja med, men det var inte helt ovanligt med barn utanför äktenskapet och man vande sig.

Det som Albert med stolthet ofta framhöll, var sin skolgång i Stannums skola. Fröken Andersson var världens bästa lärarinna och hon gav Albert högsta betyg i alla ämnen! Sant är också att hon besökte Kristina och försökte förmå henne att på något sätt få Albert att studera vidare. Men, som för så många andra på den tiden, var detta oöverstigligt och inte till att tänka på. Albert själv hade nog svårt att tänka sig att lämna den trygga miljön på landsbygden för att bege sig till den stora staden Göteborg. Han ville säkert väldigt gärna ut och tjäna egna pengar. Sitt stora läsintresse odlade han dock så mycket han kunde hela livet och läste allt han kom över, både skönlitteratur, deckare och fackböcker i många skilda ämnen.

Alberts barndom är ett samarbete mellan Kulturskolan, Studieförbundet Vuxenskolan och Stora Lundby Hembygdsförening och vi fortsätter att verka under namnet Lövsjöspelets Vänner eftersom det är grunden för just denna verksamhet.

Iréne Johansson
Ordförande Stora Lundby Hembygdsförening

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here