Expo för hållbart byggande på Gimgården i Gråbo

Expo för hållbart byggande
Ett femtiotal intresserade åhörare slöt upp till Gimgården i måndags för att lyssna till spännande föredragningar angående Hållbart byggande.

Man fick ta del av föreläsarnas idéer om hur man applicerar hållbarhetsperspektivet i samhällsbyggandet i stor men framför allt hur man för framtiden kan bygga energieffektivt och med hjälp av hållbara sunda material.

Man fick lyssna till Carlos Andersson från Passivhuscentrum Västra Götaland som berättade att om man bygger passivhus så bygger man ett energieffektivt hus som inte behöver mer än 15-20 KWh/kvm/år. I Sverige har man byggt passivhus i runt tio år, det ska jämföras med Tyskland där man byggt passivhus dubbelt så länge. Idag finns det ca 2000 färdiga hus och 1400 är under projektering i Sverige.

Carlos uppmärksammade alla om det stora behovet av renovering i det redan befintliga beståndet av hus, när det gäller energieffektivisering. Man kan inte bara fokusera på det nya utan måste tänka in även redan befintliga hus som många är byggda för flera årtionden sedan och inte alls är isolerade på ett hållbart sätt. Carlo beskrev vidare om EUs mål ”20/20/20” som står för 20% minskning av växthusgasutsläpp, 20% ökning av energitillförsel från förnyelsebar energi samt 20% bättre energieffektivitet i byggnader. Målet för 2050 är hela 50% energi-effektivitet, en utmaning som man måste ta på allvar redan nu. Carlo hoppades att det husexpo som planeras vid Gimgården skulle bli det första passivhuscentrum som byggs i Sverige.

Jan-Erik Eskilsby, som driver företaget ASES, berättade att han alltid har varit intresserad av att lösa gåtan med att lagra solenergi. Solen är den enda rena energikällan som finns, och han har med sitt koncept med solfångare på taket, markvärmelager, ackumulatortank samt värmepump kommit ner i väldigt låg energiförbrukning i de hus som byggt med hans teknik. Jan-Erik hävdade att hans koncept var mer effektivt än till och med Passivhus när det gällde förbrukningen av energi.

Kommunens representant var Christian Mattsson som ansvarar för Pilotprojektet Gråbo – Sveriges första hållbara tätort. Christian beskrev arbetet med framtagandet av koncept som leder till utveckling av ett nytt centrum, de nya skolornas roll, ledande system för återanvändning, hållbara livsmedel, dialog och medskapande med medborgarna i fokus. Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i Gråbo enligt Christian och han var glad att näringslivet driver på den hållbara utvecklingen.

Karin Nyqvist
Karin Nyqvist, på bilden, är arkitekt och företrädde företaget EcoCycleDesign. Hon hade en helhetsyn när det gällde hållbart byggande. Ett så kallat kretsloppsanpassat byggande där även vatten, luft och avlopp system ingår i hållbarhetsbegreppet.
Hon gav exempel på många spännande byggmaterial och tekniska lösningar, endel lösningar var från djurens värld, exempelvis termitventilation. Karin var en frontfigur för ett hållbart design och systemtänkande i ett praktiskt utförande.

Sist ut på dagens övning var Peter Hellqvist från Foamglas, som på ett övertygande sätt beskrev sin produkt som går under namnet Koljern. Det är bygglösning som består av plåtlättbyggnadsteknik och cellglas där 75% är återvunnet glas. Det används som isolering i grund under hus, väggelement eller fribärande takelement m.m. En vattenskada påverkar inte isoleringsmaterialet och skadedjur gör sig inget besvär, enligt Peter. Det är en dyrare produkt i ett ingångsskede men når ”break-even” efter bara några år och blir väldigt lönsam allt eftersom tiden går.

Och för att slutsummera dagens föreläsningar så var kontentan att det går att spara pengar på att vara långsiktigt hållbar, alla kalkyler pekade på att det var oerhört lönsamt att bygga energisnålt och att det ökade värdet på bostaden. Men det viktigaste av allt – det sparar på vår miljö.

Eva Andersson

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here