1 Korinthierbrevet 1:18-25
”För detta budskap om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. För judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. För Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.”

Pastor David Wilkerson sa i filmen Korset och Stiletten som vi såg på här i torsdags kväll att kärlek är inte bara känslor och darriga knän, kärlek är inget man känner, kärlek är något man gör.

Joh 3:16-17
”För så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.”

Kärlek är något Gud gjorde, Guds kärlek fick konsekvenser för honom. Den kostade honom något.

Gud valde inte vägen att överge sin skapelse och människorna han skapat och älskade. Gud valde inte heller vägen att tvinga människorna tillbaka till sig själv.

Nej, när Gud såg att vi var på väg att gå förlorade så gick han all-in och satsade sin egen son. Han spelade inte safe – utan utgav sig själv för vår skull.

Om man tittar på historien från syndafallet till Jesus så är ju inte resultatet särskilt lovande för människan. Visst har det funnits stunder när vi valde Gud och gick hans väg – men ganska snart började vi vandra iväg på våra egna vägar igen och glömma bort Herren.

Att Gud då skulle fortsätta att investera i aktiebolaget Mänsklighet AB låter ju som en riktig dålig placering. Det ser mest ut som en bottenlös skuldkris. Det ser ut som kapitalförstöring.

Men Guds dårskap och Guds svaghet blev vår räddning, den rekapitaliserade vår andliga ekonomi, den gjorde en total skuldavskrivning och räddade oss från våra fordringsägare att utmäta våra liv.

Guds dårskap är en vishet som inte finns med i våra kalkyler – vi skulle aldrig kunna räkna ut den. Vi kunde inte se att korset kunde bli vårt segertecken. Vi kunde inte se att döden kunde besegras genom Guds svaghet.

Den Levande Guden, som lever i ett evigt ljus och tronar över alla makter. Skaparen av universum och alltings ursprung, som är Helig och evig. Hur kan han vara svag?

Men Han som var högst, böjde sig också djupast. Jesus vakade inte över sin jämlikhet med Gud – utan blev allas tjänare. Han var felfri, utan fläck och utan brist – han ödmjukade sig och blev vårt påsklamm.

Vi förstår inte detta – hur Helig Gud själv korsfästes som försoningsoffer för våra synder. Han gick i borgen för vår oerhörda skuld och betalade av våra fordringsägare – han betalade med sitt eget liv och dog på korset den död som var vår död.

Gal 3:13
”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.”

Vårt segertecken korset var enligt Guds ord en förbannelse som drabbade Gud själv. Vi sjunger och talar om korset, vi har det i smycken och som dekoration – ibland glömmer vi vad det beskriver, ett fruktansvärt tortyrredskap.

Men detta är den väg Jesus besegrar egoismen, synden och döden. Han älskar oss, han lyder sin fader och han dör på korset. Det är en väg vi inte skulle kunna listat ut – det var ett tecken vi inte förväntade oss.

För att kunna ta emot denna seger i våra liv, behöver vi erkänna vårt totala haveri. Att min synd verkligen krävde att Helig Gud – dog på ett kors. Jag behöver ta emot en gåva som jag aldrig kommer kunna betala för. Jag måste ta emot gåvan gratis – utan egen prestation. Jag kan inte längre förlita mig på min egen förmåga eller prestation – utan bara på det Gud har gjort för mig.

Jesus blev mitt offerlamm, han blev själv slaktad för att betala min totala konkurs. I Uppebarelseboken läser vi om honom – hur han är den ende som är värdig ta bokrullen och bryta dess sigill.

Upp 5:6-9
Jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon – de sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen, föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner.
Och de sjöng en ny sång: ”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.”

Han som har köpt oss fria med sitt eget blod – har framtiden i sin hand. Hos honom är vi trygga, han som till och med gav sitt eget liv – han kommer att ge oss evigt liv i sin gemenskap.

Budskap om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Erbjudandet att ta emot Guds gåva står fortfarande kvar. Han erbjuder en total skuldavskrivning för var och en av oss. Men det är bara genom att endast lita på det som Jesus har gjort på korset och inte genom egen förtjänst.

Det gäller både dig och mig. Guds kärlek fick konsekvenser och han gick i borgen för oss alla med sitt eget liv som pant. Skulden förföll och Jesus dog på korset.

Men det vi inte förstod var att vår slaktade Herre – triumferade över ondskan genom att ge ut sig helt osjälviskt. Det fanns inte en chans för döden att behålla honom – utan nu regerar han vid faderns högra sida med nycklarna till döden och dödsriket i sin hand.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here