Lerums kommun har polisanmält en leverantör med misstanke om att företaget har skickat fakturor med för höga belopp under flera års tid. En initial granskning av ett 20-tal fakturor visade att det fanns fog för misstanke om överdebitering.

Genom att jämföra underlag från företagets underleverantörer framgår att underleverantörernas fakturor är lägre än vad företaget debiterat kommunen. Lerums kommun har diskuterat de granskade fakturorna med företaget, så snart de kom till kommunens kännedom. Kommunen anser inte att företaget har kommit med godtagbara förklaringar till de belopp som fakturerats. Den 24 oktober gjorde därför Lerums kommun en polisanmälan mot företaget.

Lerums kommun har vidtagit och kommer att vidta ett antal åtgärder med anledning av den misstänkta överfaktureringen.

· Samma dag som polisanmälan gjordes, frös kommunen samtliga pågående arbeten med företaget medan utredning pågår.

· Ytterligare underlag från kommunens fortsatta granskning av företagets fakturor har idag, tisdag, lämnats till polisen för utredning.

· Kommunen kommer att ställa högre krav på leverantörer att lämna skriftliga underlag som styrker kostnaderna för materialinköp även vid mindre belopp, och har skärpt de interna rutinerna vad gäller fakturagranskning.

· Kommunen kommer att initiera en diskussion med det lokala näringslivet för att ta fram en överenskommelse om uppförandekod som ska följa de avtal som tecknas.

– Den granskning som hittills gjorts av fakturerade arbetstimmar och material indikerar en överdebitering på ca 700 000 kr under perioden 2010 till 2014. Ärendet ligger nu hos polisen för utredning, säger kommundirektör Håkan Pettersson.

Bakgrund
Lerums kommun har haft avtal med företaget under flera år. Vidare utredning får visa om överfaktureringen har pågått längre tid än det underlag kommunen lämnat över till polisen, och i vilken omfattning överfaktureringen skett.

Eventuella frågor besvaras av kommundirektör Håkan Pettersson, 0302-52 12 28 eller informationschef Monica Forsell, telefon 0302-52 11 15.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here