På måndagen var det dags för den andra byggkluster träffen i Gråbo, träffen var i Gimgårdens lokaler nära den plats där det nya husexpot för hållbart byggande skall uppföras.

Träffen började med mingel och nätverkande då det bjöds på frallor och kaffe. Initiativtagaren till byggklustret, Hans Hellberg, inledde med att ge en bakgrund och berätta vad som hänt sedan förra mötet.

Kvällens övningar leddes av Jan Svensson. Frågorna som behandlades i mindre grupper och pardiskussioner och som sedan samlades ihop i storgrupp var:
– Vad är min egennytta, varför vill jag vara med i projektet?
– Visionsövning, vad har hänt om 10 år i vår samverkan.
– Värderingsövning vilka värderingar skall genomsyra vår samverkan.

Efter värderingsövningen gjordes en omröstning bland de olika värderingar som föreslagits och tre stycken tydliga värdering utkristalliserade sig:
– Miljö/hållbarhet
– Samverkan/”Win-Win”
– Trovärdighet

Samtalen under kvällen handlade mycket om just dessa tre aspekter. Även om att vara med och lyfta vårt samhälle genom företagande och genom att bli ledande aktör inom hållbart byggande. Det bidrar till en positiv identitet för Gråbo som samhälle och en stolthet för oss invånare.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here